Yhteisiä oppitunteja halki Euroopan

Teach together – Learn together oli Alajärven lukion koordinoima kaksivuotinen Comenius-hanke, joka saatiin päätökseen keväällä 2014. Hankkeessa oli mukana myös toinen suomalainen koulu, Vimpelin lukio, sekä koulut Italiasta, Espanjasta ja Ranskasta. Yhteistyö Alajärven ja Vimpelin lukioiden välillä oli jo vakiintunut Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen ansiosta. Oli siis luontevaa aloittaa myös hankeyhteistyö koulujen välillä.

“Kuten hankkeen nimikin jo kertoo, tavoitteenamme oli opettaa toisiamme, ja siinä samalla oppia toisiltamme”, kertoo Janne Visto, Alajärven lukion lehtori ja hankkeen koordinaattoriopettaja. Hankkeen perusideana oli oppituntien pitäminen reaaliaikaisesti eri maiden partnerikoulujen välillä, käyttäen apuna videoneuvottelulaitteistoa. Oppitunteja pidettiin kaikissa lukion aineissa, ja aiheet olivat mitä monipuolisimpia.

Hankkeen aikana onkin opittu esimerkiksi symbolisen laskimen käyttöä, merenguen tanssimista ja robotiikkaa. Alajärven lukiossa oli jo valmiiksi melko hyvät TVT-valmiudet, joten opettajien ei tarvinnut opetella valtavan paljon uusia asioita hankkeen toteutusta varten. Kaikissa hankkeen partnerimaissa ei kuitenkaan ollut aivan samantasoisia valmiuksia ja resursseja, mikä aiheutti omalta osaltaan haasteita hankkeen käytännön toteutukseen. Esimerkiksi videoneuvottelulaitteistot olivat eri maissa hyvin eritasoisia. Joustavuudella ja pienellä soveltamisella näistäkin ongelmista selvittiin kuitenkin oikein hyvin.

Aidosti koko koulun hanke

Teach together – Learn together oli Alajärvellä todellinen koko koulun hanke, sillä lukion kaikki opettajat pitivät vähintään yhden oppitunnin, joka välitettiin videoneuvotteluohjelmalla toiseen yhteistyökouluun. Näin koko opettajakunta saatiin sitoutumaan mukaan hankkeeseen, mutta samalla sen toteutuksesta ei muodostunut kellekään yksittäiselle opettajalle kohtuutonta rasitetta, kun oma vuoro tuli vain kerran kahden vuoden aikana.

Visto kertoo, että hankkeen suunnitteluvaiheessa kaikki opettajat eivät suinkaan olleet heti innokkaasti hyppäämässä mukaan, vaan monista oppitunnin pitäminen vieraalla kielellä, ulkomaalaiselle yleisölle ja vielä tietokoneen välityksellä tuntui hermostuttavalta ajatukselta. Kuitenkin hankkeen edetessä kaikki opettajat suhtautuivat oppituntien pitämiseen positiivisesti, viimeistään oman oppitunnin onnistuneen toteutuksen jälkeen. ”Kun kaikki opettajat sitoutuvat hankkeen toteutukseen, vastuu jakautuu tasaisesti eikä kaikki kaadu koordinaattoriopettajan niskaan”, Visto kiittelee. Alajärvellä opettajat suunnittelivat ja toteuttivat oppitunnit yhdessä opiskelijoiden kanssa, mikä oli hyvin toimiva ratkaisu molempien osapuolten kannalta. Opiskelijat saivat ottaa vastuuta ja vaikuttaa oppitunnin sisältöön, ja toisaalta opettajan ei tarvinnut tehdä kaikkea valmistelutyötä yksin.

Hankkeeseen osallistuvat opiskelijat tutustuvat toisiinsa

Hankkeeseen osallistuvat opiskelijat tutustuvat toisiinsa

Yhteistyötä etänä ja kasvokkain

Teach together – Learn together -hanke ei keskittynyt vain liikkuvuuksiin, vaikka toiminta toki vilkastuikin aina liikkuvuuksien lähestyessä. Koska hankkeeseen liittyviä oppitunteja oli lähes viikoittain, oli hanke läsnä Alajärven lukion arjessa lähes jatkuvasti koko kahden vuoden ajan. Vaikka suurin osa hankkeen toiminnasta tapahtui etäyhteyden avulla, korostaa Visto myös liikkuvuuksien ja kasvokkain tapaamisen merkitystä: ”Tapaamiset tekevät hankkeesta konkreettisemman, kun pääsee oikeasti tutustumaan ihmisiin, joiden kanssa on työskennellyt tiiviisti tietokoneen välityksellä.” Myös loppuraportin tekeminen yhdessä saman pöydän ääressä oli Viston mielestä todella tärkeää. Aivan ilman teknologiaa ei tosin silloinkaan toimittu: ”Keittiöni pöydällä ei ole koskaan ollut niin montaa tietokonetta kuin silloin, kun kokoonnuimme kirjoittamaan loppuraporttia!” Visto naurahtaa.

Loppuraportti valmistumassa

Loppuraportti valmistumassa

Monipuoliset hyödyt

Janne Viston mukaan Alajärven lukio on hyötynyt koordinoimastaan Comenius-hankkeesta useilla eri tavoilla. Opettajien ja opiskelijoiden keskinäinen vuorovaikutus on lisääntynyt, kun oppituntien suunnittelussa ja toteutuksessa on tehty tiivistä yhteistyötä. Hankkeen oppitunneista päästään hyötymään myös tulevaisuudessa, sillä koululle on kertynyt hyvä arkisto mitä monipuolisimpia oppituntitallenteita. Alun perin oli tarkoitus, että hankkeen kaikki oppitunnit päätyisivät tuohon arkistoon, mutta erilaisten teknisten haasteiden vuoksi aivan kaikkia ei saatu tallennettua. ”Joka tapauksessa arkistossa on useita tosi hyviä tunteja,” Visto toteaa. Hanke on Viston mukaan myös madaltanut sekä opettajien että opiskelijoiden kynnystä lähteä mukaan kansainväliseen yhteistyöhön, kieli- ja kulttuurieroja pelkäämättä: ”Kun kaikki opettajat ovat saaneet pitää tunnin omasta aineestaan ja omalla asiantuntemuksellaan, ei kansainvälisyyshankkeita nähdä enää vain kieltenopiskelun projekteina, vaan niiden soveltuvuus kaikkien aineiden opetukseen on omakohtaisesti todettu.”

Yhteistyö jatkuu

Teach together – Learn together -hanke päättyi virallisesti keväällä 2014, mutta yhteistyö koulujen välillä jatkuu vielä hankkeen jälkeenkin. Ainakin ranskalaisen koulun kanssa on jo sovittu yhteistyön jatkamisesta myös ensi vuonna, vaikka varsinaista uutta hanketta Alajärven lukioon ei ole heti tulossa. Janne Viston mukaan Alajärven lukio saattaa hyvinkin hakea uutta hanketta tulevina vuosina esimerkiksi Erasmus+ -ohjelmasta. ”Ensin on kuitenkin aika vähän hengähtää”, urakkansa kunnialla loppuun saattanut koordinaattori toteaa.

Teksti: Satu Lassila Kuvat: Janne Visto