Kuva: Satu Haavisto

Toiminnallista matematiikkaa ja tukea tiede- ja teknologiakasvatukseen

Espoolaisen Ymmerstan koulun Erasmus+ -hanke on kehittänyt koulun opetustilanteiden toiminnallisuutta ja matematiikan opetuksen oppilaskeskeisiä menetelmiä.

Ymmerstan koulussa haluttiin valmistella henkilökuntaa uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa varten Erasmus+ -hankken tuella. Toiminnallisuus ja oppilaskeskeiset menetelmät olivat hankkeen keskeisiä teemoja ja tavoitteena oli vahvistaa opetushenkilökunnan ammatillista identiteettiä sekä kehittää heidän osaamistaan.

- Erityisesti halusimme tukea kirjallisuuden opetuksen ja koulukirjastojen kehittämiseen, toiminnallisen matematiikan opetukseen, tiede- ja teknologiakasvatukseen sekä erityisopetukseen ja oppilaiden hyvinvointiin kertoo Ymmerstan koulun rehtori Hannele Frantsi.

Hankkeen kautta koulun henkilökuntaa lähti kouluvierailuille yhteistyökouluihin Budapestiin Varga-Niemenyi kouluihin, Ruotsiin ja Espanjaan, Englantiin luovan kielenopettamisen kurssille ja Italiaan kiusaamisen vastaiselle kurssille.

- Osallistujat pääsivät muun muassa lasten tiedekonferenssiin, tutustumaan kielen opetuksen luoviin menetelmiin, luokan hallintaan sekä toiminnallisiin menetelmiin, kertoo Frantsi

Intoa oman työn kehittämiseen

Hanke vahvisti opettajien intoa oman työnsä kehittämiseen. Ongelmakeskeistä ja toiminnallista tiede- ja teknologiaopetusta on kehitetty hankkeen myötä Ymmerstanin koulussa eteenpäin. Tämä on puolestaan vaikuttanut positiivisesti oppilaiden ajattelun taitoihin. Unkarilainen Varga-Niemenyi-menetelmä perustuu lapsen omakohtaisiin matematiikkakokemuksiin ja menetelmässä pohjustetaan monipuolisesti matemaattista ajattelua.

- Kaikki Unkarin Varga-Nemenyi-kouluissa menetelmään tutustuneet ovat jatkaneet sen käyttöä ja osallistuneet alan koulutuksiin Suomessa. Tämä on lisännyt toiminallisuutta ja tavoitteellisuutta matematiikan opetuksessa, Frantsi kertoo.

Menetelmäkurssit ovat myös tuoneet varmuutta ja uusia työkaluja opettajien työhön erityisesti erilaisten oppijoiden kanssa toimimiseen. Vuorovaikutus muiden maiden opettajien kanssa on antanut mahdollisuuden tarkastella omaa koulua ja toimintaa uusin silmin.

- Liikkuvuuksien jälkeen kokemuksia ja opittua jaettiin opettajien työpajoissa, sosiaalisessa mediassa, vanhempainilloissa ja opettajien täydennyskoulutuksissa. Kiinnostusta on herännyt koulujen ja kollegojen puolesta, ja monet ovatkin ilmaisseet halunsa tulla kouluvierailulle Ymmerstan kouluun. Kansainvälinen yhteistyö on lisääntynyt myös oppilaiden tasolla, iloitsee Frantsi.

Koulu: Ymmerstan koulu, Espoo
Hankkeen nimi: Toiminnalliset menetelmät erilaisten oppijoiden tukena
Aloitusvuosi: 2014

Teksti: Liisi Hämäläinen