Facing future with health and empowerment

Suomalaisen, tšekkiläisen ja kreikkalaisen peruskoulun sekä suomalaisen yliopiston yhteistyöhanke Facing future with health and empowerment etsii uusia, monipuolisia ja oppilaita motivoivia tapoja opettaa terveitä elintapoja. Suomalaisesta yliopistosta hankkeeseen osallistuu median laitos, jonka medialaboratorio on hankkeen kannalta oleellisessa asemassa. Kaksivuotisessa hankkeessa käsitellään mm. tupakointia, eliniänodotetta, liikalihavuutta, teiniraskauksia ja oppimisvaikeuksia. Teemoja käsittelemällä nuorten ajatuksia tulevaisuudesta yritetään saada positiivisemmiksi.

Projektin aikana koulut työskentelevät elämäntyyliin liittyvien aihepiirien kanssa. Kotimaassaan he pohtivat omaa elämäntyyliään ja sen vahvuuksia ja heikkouksia ja jakavat niitä muille. Jokainen koulu antaa oppilailleen aktiivisen roolin sekä aktiviteettien suunnittelussa että toteuttamisessa. Hankkeen aikana jokaisessa osallistuvassa maassa pidetään yksi projektikokous, johon osallistuvat myös oppilaat. Näiden projektikokoontumisten aikana järjestetään työpajatyöskentelyä, jossa perehdytään paikalliseen elämäntyyliin ja pelien tekemiseen. Työpajatyöskentelyä ohjaavat medialaboratorion maisteriohjelman opiskelijat.

Projektin lopputuotoksena valmistuu medialaboratorion opiskelijoiden työpajojen pohjalta tekemä monikulttuurinen internet-peli. Se julkaistaan keväällä 2016.

Koordinaattori:
Partnerit:
Hankkeen kesto:
Hankkeen kokonaistuki: