Hankkeeseen osallistuvat 14-18 -vuotiaat nuoret kolmesta (suomalainen, italialainen ja puolalainen) eurooppalaisesta koulusta. Projektin tavoitteena on tutkia hyvinvointia monista eri näkökulmista ja tällä tavoin sekä edistää nuorten positiivista suhtautumista itseensä että auttaa nuoria muuttamaan elämäntapojansa terveellisemmiksi.Tavoitteena on, että nuoret näkisivät yhteyden elämäntapojen ja terveyden välillä.

Projektin aikana teemoja työstetään niin kotimaassa kuin projektivierailujen aikana. Monipuolisiin aktiviteetteihin kuuluu mm. terveysviikon järjestäminen, terveellisen ruokapyramidin laatiminen, terveydenhoitajan luennot ja luomu- sekä lähiruokaan perehtyminen. Lisäksi nuoret tutkivat vartaloihanteen kehitystä eri aikakausina, jonka tarkoituksena on havainnollistaa vartaloihanteen muutosta aikojen saatossa ja auttaa nuoria kyseenalaistamaan myös tällä hetkellä vallalla olevia ihanteita. Projektin tuotoksena nuoret tekevät oman terveellisen keittokirjansa, yhteenvetoa terveellisestä ruokavaliosta sekä oppaan teini-ikäisen liikuntaan.

Sekä projektin alussa että lopussa täytettävät kyselylomakkeet nuorten elintavoista havainnollistavat projektin vaikutusta nuorten elämään.

Tarkoituksena on, että nuoret omaksuisivat terveellisempiä elintapoja projektin innoittamana.Tämän tavoitteen lisäksi projekti pyrkii kehittämään nuorten digi- ja kommunikointitaitoja niin kotimaisella kuin vieraalla kielellä.

Projektin tuotokset ovat nähtävissä projektin blogissa osoitteessa http://yew-vrt.blogspot.fi/.