Erityistuki

Erityistuki (Special needs support)

Tuki erityistarpeisiin on tarkoitettu hankkeessa mukana olevalle osallistujalle, jolla on fyysisiä, psyykkisiä (älyllisiä, kognitiivisia, oppimista vaikeuttavia tms.), aisti- tai muita toimintorajoituksia tai kehitysvammoja.

Erityistuki myönnetään todellisten kulujen mukaan. Tuen tarve tulee määritellä yksityiskohtaisesti hankehakemuslomakkeessa. Kaikki kelpoiset kulut korvataan kokonaisuudessaan.

Poikkeukselliset kulut (Exceptional costs)

Tukea poikkeuksellisiin kuluihin haetaan hankkeessa mukana oleville muita heikommassa asemassa oleville opiskelijoille. Muita heikommassa asemassa olevat opiskelijoita ovat vertaisryhmäänsä heikommassa asemassa monista eri syistä, joita voivat olla esimerkiksi sosiaaliset vaikeudet, taloudelliset tai maantieteelliset esteet tai kulttuuriset erot.

Tuki poikkeuksellisiin kuluihin myönnetään todellisten kulujen mukaan. Tuen tarve tulee määritellä yksityiskohtaisesti hankehakemuslomakkeessa. Kaikki kelpoiset kulut korvataan kokonaisuudessaan.

Miten haetaan?

Hakijaorganisaatio hakee eritystukea ja/tai tukea poikkeuksellisiin kuluihin hankkeeseen osallistuville henkilöille Erasmus+ -hankehakemuksessa.