Kuva: Frej Blomqvist, lehtori, media-ala, Sataedu

International Days - Don’t Panic, Be Prepared

Sataedun kansainvälisyys valmennusleiri toteutettiin 28.-29.3.2017 Nakkilassa, Villilä Studiolla. Leiri järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin kaikille Sataedun opiskelijoille, jotka ovat hakeneet vaihtoon ulkomaille. Yhdessä suunniteltiin jo mihin maahan ja milloin sekä kenen kanssa opiskelija lähtee.

Ensimmäiseen leiripäivään osallistui 36 Sataedun opiskelijaa ja 22 Sataedussa vaihdossa olevaa opiskelijaa. Leirille kulttuuria toivat Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun (European Voluntary Service EVS) Satakunnan harjoittelijat Antonio Yste ja Beartiz Crespo Espanjasta sekä Melise Molina ja Martin Porcher Ranskasta. He toteuttivat arvauspelin kotimaistaan. Heidän lisäksi päivään osallistui kymmenen Sataedun omaa opettajaa ja kolme opettajaa Unkarista sekä yksi opettaja Belgiasta.

Leirin pääteema oli Don’t Panic, Be Prepared videot, jotka toteutettiin kymmenen erilaisen workshopin kautta. Opiskelijat ja opettajat jaettiin kymmeneen eri tiimiin. Jokaiselle tiimille annettiin teemaksi jokin oikeasti toteutunut ongelmatilanne vaihdossa. Tiimit laativat ongelmalle käsikirjoituksen ja ”alkutunnarin”. Sataedun elokuva- ja tv-linjan opiskelijat opastivat kameralle esiintymisessä, videon kuvaamisessa, valaisun käyttämisessä, äänessä, kuvakerronnassa ja videon leikkaamisessa. Lisäksi kauneudenhoitoalan perustutkinnon opiskelijat Iida Kuusela ja Sini Jokinen toteuttivat kuvausmaskit. Hekin lähtevät elokuun lopulla Kyprokselle, Larnakaan kauneussalonkiin vaihtoon viideksi viikoksi. Päivämme oli kiireinen, erittäin hyvin organisoitu, kiitos elokuva- ja tv-linjan opiskelijoiden ja henkilökunnan. Sain lopulta istahtaa kymmentuntisen päivämme päätteeksi yhteiseen kuvaamme.

Toinen päivä vietettiin vaihtoon hakeneiden kanssa. Jaoimme opiskelijat eri tiimeihin kohdemaittain. Tiimit osallistuivat kolmeen eri workshopiin: asiakirjat, turvallisuus ja englannin kielinen ansioluettelo. Näissä workshopeissa tehtiin oppimis- ja rahoitussopimus sekä käytiin läpi turvallisuuteen liittyvät asiat, kuten esimerkiksi maastapoistumisilmoitus Ulkoministeriölle. Jokainen Sataedun syksyllä vaihtoon lähtevä opiskelija on tehnyt englanninkielisen ansioluettelon. Nyt pääsemme suunnittelemaan kohdemaiden kanssa tulevia vaihtojaksoja hyvissä ajoin.

Pyysimme opiskelijoilta palautetta leirin päätteeksi. Suurin osa opiskelijoista, 60 % vastaajista arvioi valmennusleirin ohjelman paremmaksi kuin odotti. Muutama vastaaja koki leirin ihan ykkösjutuksi ja vain yksi leirille osallistuja pohti, että menetteli. Kansainvälisyyspäällikkö Marko Kemppinen istui mukana pitämässäni viimeisessä asiakirjat -workshopissa ja totesi lopuksi, että leiri on monipuolinen ja opiskelijat hyvin sitouttava sekä tehokas menetelmä toteuttaa Sataedun kansainvälisyysvalmennusta. Vapaamuotoisessa palautteessa opiskelijat kokivat, että kahvi oli hyvää, sai puhua englantia ja mukavaa oli!

Kirjoittaja: Janika Reunanen, kv-koordinaattori Sataedu