Opintolaina

Erasmus+ -ohjelmaan tulee opintolainan takausjärjestelmä maisteritutkinnon suorittamista varten toisessa ohjelmamaassa. Lainan suuruus on 12 000 euroa 1-vuotista tutkintoa ja 18 000 euroa 2-vuotista tutkintoa varten.

Järjestely ei vaikuta Suomen opintotukijärjestelmään.

Investointipankki on avannut haun pankeille helmikuussa 2015. Euroopan komissio julkaisee sivuillaan listaa pankeista, jotka on hyväksytty lainantakausjärjestelmän piiriin ja jotka voivat myöntää Erasmus+ -opintolainoja opiskelijoille.

Euroopan investointipankki ja espanjalainen MicroBank ovat allekirjoittaneet ensimmäisen sopimuksen Erasmus+ -opintolainaohjelmassa.

Lue lisää MicroBank’in takaamasta Erasmus+ -lainasta pankin sivuilta. Nämä maisteritason opintolainat on tarkoitettu espanjalaisille opiskelijoille opintoihin muissa EU-maissa taikka eurooppalaisille opiskelijoille, jotka haluavat opiskella Espanjassa.

Euroopan investointipankki ja luxemburgilainen yliopisto, University of Luxembourg, ovat allekirjoittaneet sopimuksen Erasmus+ -opintolainaohjelmassa. Nämä maisteritason opintolainat on tarkoitettu eurooppalaisille opiskeijoille, jotka haluavat opiskella Luxemburgin yliopistossa. Asia koskee viittä maisteriohjelmaa.

Yliopiston webbisivut