Hakijalle

Hakijalla viitataan tässä yhteydessä Erasmus+ -yhteisohjelmaan rahoitusta hakeviin korkeakoulujen verkostoihin, joita kutsutaan konsortioiksi eli yhteenliittymiksi.

Konsortio muodostuu

 • koordinoivasta korkeakoulusta, joka
  • edustaa komission suuntaan konsortiota
  • vastaa taloudellisesti ja juridisesti yhteisohjelman toteutuksesta
  • koordinoi yhteisohjelmaa yhteistyössä muiden konsortion jäsenten kanssa
 • täysjäsenistä (full partners), joita voivat olla
  • korkeakoulut
  • muut julkiset tai yksityiset organisaatiot, jotka aktiivisesti osallistuvat yhteisohjelman valmisteluun, toteutukseen ja arviointiin
 • mahdollisista liitännäisjäsenistä (associated partners), joita voivat olla organisaatiot, jotka osallistuvat tietyin osin esimerkiksi yhteisohjelman tulosten levitykseen tai ohjelman jatkuvuuden edistämiseen.

Hakuvaiheessa yhteisohjelman tulee olla täysin valmis käynnistettäväksi. Tämä koskee myös ohjelmasta myönnettävän tutkinnon tunnustamista kaikissa konsortioon osallistuvissa maissa. Valmistelevan vuoden aikana ohjelmaa markkinoidaan ja tehdään ensimmäiset opiskelijavalinnat.

Opiskelijat ja opettajat hakevat yksilöapurahoja suoraan maisteriohjelmia järjestäviltä korkeakouluilta.

Hakemus toimitetaan Euroopan komission Koulutuksen, audiovisuaalisen alan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA:han (Education Audiovisual and Culture Executive Agency), joka hallinnoi yhteisiä maisteriohjelmia. CIMO toimii Erasmus+ -ohjelman yhteisten maisteriohjelmien tiedotuspisteenä Suomessa.

Ohjelmasta järjestetään hakukierros vuosittain. Vuonna 2019 hakuaika päättyy 14.2.2019 klo 13.00 (12.00 CET).

Erasmus Mundus yhteiset maisteriohjelmat Japanin kanssa -haku päättyy 1.4.2019.

Erasmus+ -ohjelmaopas (EACEAn sivuilla)

Hakuohjeet ja lisätietoa toiminnosta (EACEAn sivuilla)

Kansalliset liitteet:

Kansallinen liite hakemukseen ammattikorkeakoulut (.docx)
Kansallinen liite hakemukseen yliopistot (.docx)