Mitä rahoitus kattaa

Yhteisen maisteriohjelman 4-6-vuotinen hankekausi kattaa

  • valmistelevan vuoden tuen ohjelman markkinointiin ja opiskelijavalintoihin.
  • huomattavia apurahoja neljään peräkkäiseen opiskelijavalintaan kaikkialta maailmasta rekrytoitaville erityisen lahjakkaille opiskelijoille.
  • tukea vieraileville opettajille.

Ohjelman rahoitus koostuu

  • yhteisen maisteriohjelman hallinnointiin ja vierailevien opettajien rahoitukseen myönnettävästä tuesta, joka on 20 000 euroa valmistelevalle vuodelle ja 50 000 euroa / opiskelijavalinta. Tästä summasta kustannetaan myös vierailevien opettajien apurahat.
  • opiskelija-apurahoista, joita myönnetään yhteensä 60 opiskelijalle neljää opiskelijavalintaa varten
  • lisäksi on mahdollista saada lisäapurahoja opiskelijoille tietyiltä maantieteellisiltä alueilta korkeintaan 28 opiskelijalle 4 opiskelijavalinta varten.

Tuki yhteisen maisteriohjelman koko hankekaudelle on enintään yhteensä 4,4 miljoonaa euroa.

Ehtoja rahoitukselle ja opiskelijavalintaan

Yhteisohjelmien opiskelija-apurahat on tarkoitettu kokoaikaiseen opiskeluun ja ne kattavat koko maisteritutkinnon suorittamisen. Huomattavilla apurahoilla on tarkoitus rekrytoida ohjelmaan lahjakkaimpia opiskelijoita, tutkijoita ja opettajia ympäri maailmaa. Yhteisohjelmia tuleekin markkinoida maailmanlaajuisesti. Apurahan saajista vähintään 75 % tulee tulla Euroopan ulkopuolelta.

Laajaan maantieteelliseen kirjoon kannustavat opiskelijoiden maakohtaiset kiintiöt: samassa opiskelijavalinnassa voidaan valita korkeintaan kolme opiskelijaa samasta lähtömaasta (sama kansalaisuus).