WORKQ – koulupolkuja maahanmuuttajille


”Kaikki voittavat – opiskelija, koulu, työpaikka ja yhteiskunta, kun saadaan ihmisiä kiinni työhön ja koulutukseen”, iloitsee Minna Perokorpi-Sulin Edupolin menestyksekkäästä Qualifications at Work – WorkQ -hankkeesta.

Aikuiskoulutusta Itä-Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla tarjoavan Edupolin Erasmus+ -hanke vie koulun teoriaopetuksen työpaikalle ja antaa mahdollisuuden laittaa teoriassa opitut asiat käytäntöön alan töissä. WorkQ-hankkeen pilotissa koulunkäyntiavustajan ja hoiva-avustajan koulutus tapahtuu kokonaan työpaikalla; koulussa, vanhainkodissa sekä tuetussa asumisyksikössä. Teoriaopetus tapahtuu työpaikalla kerran viikossa, ja muina päivinä opitaan käytännön työtehtävissä. Ohjelman tavoitteena on luoda käytännönläheisiä koulutuspolkuja pitkään työelämästä tai koulutuksesta poissa olleille ja niille maahanmuuttajille, joiden kielitaito ei vielä riitä muihin opintoihin.

Erasmus+ -hankkeessa opitaan myös ulkomaisten hankepartnereiden vastaavista ohjelmista. Vastaavaa kokeilua tehdään Hollannissa hoiva-avustajan työssä, Espanjassa ambulanssi- ja automekaanikkokoulutuksessa, ja Puolassa aloitetaan pian rakennusalalla. Perokorpi-Sulin kertoo tämän olevan vahvuus, sillä näin saadaan erilaisia kokemuksia ja nähdään, että toimintamalli toimii eri konteksteissa ja eri aloilla. Hankkeen eri vaiheissa olevien partnereiden kesken on jaettu kokemuksia ja opittu muiden onnistumisista ja epäonnistumisista.

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat oppivat kieltä työn ohessa nopeasti, sillä suomea puhutaan käytännön työtehtävissä joka päivä aktiivisesti. Samalla päästään sisälle suomalaiseen työkulttuuriin, ja opintojen teoria yhdistyy heti käytäntöön. ”Tällaisen hankkeen potentiaali maahanmuuttajien kotouttamiseen onkin aivan valtava. Jatkossa siihen voisi myös yhdistää myös enemmän kielikoulutusta ja esimerkiksi samasta kulttuuritaustasta tulevan tuutorin, joka voisi opastaa aivan alussa omalla kielellä. Mahdollisuudet ovat monet”, Perokorpi-Sulin korostaa.


Palaute työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta on ollut erinomaista puolin ja toisin. Yhteistyökumppanit ovat saaneet motivoituneita työntekijöitä ja opiskelijat rutkasti käytännön kokemusta, joka saa heidät edottumaan edukseen myöhemmässä työnhaussa. Kaikki tämän lukuvuoden pilotissa mukana olleet opiskelijat ovat jo päässeet kiinni jatko-opintoihin tai työhön. Kokeilu on myös poikinut muunlaisia yhteistyökuvioita – Perokorpi-Sulin ja hollantilaisen partnerin edustaja olivat vastikään Valenciassa Espanjassa kertomassa työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta paikallisen opetushallinnon edustajille. Lisäksi suomalaiset yhteistyökumppanit ovat kokeilusta innostuttuaan menossa Hollantiin oppimaan lisää paikallisesta toiminnasta. Hanke on myös tarjonnut aikuiskouluttajille erinomaisen mahdollisuuden päästä työelämäjaksolle ja päivittää samalla osaamistaan käytännön työssä.

Erinomainen palaute ja hyvät kokemukset eri aloilla kertovat siitä, että hanke sopii hyvin myös muualle sovellettavaksi. Edupolin kokeilu onkin laajentumassa jo toiseen kouluun ensi syksynä, ja mukaan tulee myös uusia aloja hieroja- ja kehitysvamma-alan koulutusten tullessa mukaan.

Lisätietoa WorkQ-hankkeesta löytyy hankkeen nettisivulta osoitteesta www.workq.eu


Teksti: Jenni Hämäläinen Kuvat: Birgitta Ylevä & Nazan Leskelä (Edupoli)