Logot ja viestintäohjeet Erasmus+ -hankkeille

Erasmus+ -ohjelmasta rahoitetun hankkeen toteuttajan on huolehdittava siitä, että hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tiedotetaan tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja näkyvästi. Tiedottaminen on tärkeää hankkeen toiminnan ja tulosten levittämiseksi. Lisäksi se on yksi rahoituksen saamisen edellytyksistä.

EU-rahoituksen näkyvyyttä ja hankkeiden tiedottamista koskevat velvoitteet on määritelty Euroopan komission alaisen toimeenpanoviraston (EACEA) ja hankkeen välisessä sopimuksessa.

EU-rahoituksesta kertominen

Hankkeiden tulee kaikessa viestinnässään ja viestintämateriaaleissaan käyttää EU-lippua ja kertoa saamastaan EU-rahoituksesta. Euroopan unionin nimi tulee esittää kokonaisuudessaan EU-lipun yhteydessä.

Mallitekstit:

 • Yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta
  TAI
 • Rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta

Ruotsiksi:

 • Medfinansiering ur EU-programmet Erasmus+
  ELLER
 • Finansiering ur EU-programmet Erasmus+

EU-lippu hankkeiden verkkosivuille ja painotuotteisiin löytyy Euroopan komission verkkosivuilta:

EPS-tiedosto soveltuu painotuotteisiin, JPG verkkosivuille.

Tarkempi ohje EU-lipun käytöstä sekä ylläolevan lauseen yhdistämisestä siihen löytyy Euroopan komission julkaisemasta oppaasta ja verkkosivulta:

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Erasmus+ kansalliseen toimistoon!

Vastuuvapauslauseke

Kerro viestintämateriaaleissa (esitteet yms.) ns. vastuuvapauslausekkeella myös siitä että Euroopan komissio ei ole vastuussa materiaalin sisällöstä. Alla malliteksti:

 • Suomeksi: Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.
 • På svenska: Europeiska kommissionen ansvarar inte för innehållet i publikationen.
 • In English: The European Commission accepts no responsibility for the contents of the publication.

Huolehdi myös siitä, että esimerkiksi sanoma- tai aikakauslehtiin kirjoittavalla toimittajalla on tiedossaan hankkeen rahoittaja ja rahoitusohjelman nimi oikeassa muodossa!

Mitä ja kenelle hankkeesta tiedotetaan?

Tiedota hankkeen aikana tapahtumista ja hankkeen päätyttyä sen tuloksista keskeisille kohderyhmille. Hanke viestii toiminnastaan sidosryhmien ohella myös esimerkiksi julkaisuissa, lehdissä (myös ammattilehdet yms.), radiossa, televisiossa, verkkopalveluissa, lehti-ilmoituksissa, esitteissä, kutsuissa ja lomakkeissa. Kerro hankkeesi etenemisestä, tapahtumista ja tuloksista myös Opetushallitukseen!

Mainitse myös Opetushallitus!

Opetushallituksessa oleva Suomen kansallinen Erasmus+ -toimisto vastaa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista maassamme. Siksi hankkeiden tulee mainita esimerkiksi toimittajille myös Opetushallituksen rooli ohjelman toimeenpanossa. Näin ohjelmasta kiinnostuneet osaavat olla suoraan yhteydessä Opetushallitukseen.

 • Malliteksti suomeksi: Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa.
 • Malliteksti ruotsiksi: I Finland sköts administrationen och genomförandet av programmet Erasmus+ av Utbildningsstyrelsen.
 • Malliteksti englanniksi: The Finnish National Agency for Education is hosting the national agency for the European Union’s education and youth programmes.