kynat

Kuva: Janne Westerlund

Ideoita ja inspiraatiota hankeviestintään
- jokainen hanke vaikuttaa!

Teet Erasmus+ -hankkeessa tärkeää työtä, josta kannattaa ja pitää kertoa muillekin. Hyvin suunniteltu ja toteutettu viestintä hyödyttää kaikkia. Se nopeuttaa hankkeen käynnistymistä, edistää kokemusten ja hyvien käytäntöjen levittämistä, parantaa hankkeen ja sen toteuttajien näkyvyyttä ja tunnettuutta, auttaa löytämään uusia yhteistyökumppaneita sekä tuo EU-ohjelmat lähemmäs kansalaisia.

Viestinnän keinoin motivoidaan ja sitoutetaan hankkeessa mukana olevia sekä herätetään ulkopuolisten kiinnostusta hanketta ja organisaatiota kohtaan. Jokainen hanke vaikuttaa yksilötasolla, oppilaitoksissa, työelämässä tai alueellisesti. Siksi hankkeen kokemuksista ja tuloksista on tärkeää kertoa ulospäin. Se, mikä sinulle on arkista, voi olla uutta ja merkittävää toisille. Sekä pienissä että suurissa hankkeissa saadaan tuloksia, joita muidenkin kannattaa ottaa käyttöön.

EU-hankkeisiin osallistuvilla on myös sopimuksellinen velvoite pyrkiä saamaan näkyvyyttä sekä hankkeelle että sen rahoittajalle, Euroopan komissiolle. Erasmus+ -ohjelmaoppaan viestintäosiosta löytyy näkyvyyden saamiseksi vinkkejä ja ohjeita, jotka kannattaa lukea huolellisesti.