Viestinnän tavoitteet

Viestinnän tavoitteet liittyvät toiminnan tavoitteisiin. Tavoitteisiin liittyy ydinviestien määrittely: mikä on hankkeen tavoite, miksi hanke on olemassa? Entä mitä haluamme kertoa hankkeestamme?

Hankeviestinnän tavoitteita voivat olla esimerkiksi

  • hankkeen tulosten levittäminen ja toiminnan kehittäminen
  • keskustelun herättäminen hankkeen teemoista
  • tiedon välittäminen hankkeen tuloksista
  • hankkeen tapahtumien markkinointi
  • hankkeen tai organisaation näkyvyyden lisääminen ja tunnettuuden parantaminen
  • organisaation yhteisökuvan rakentaminen.

Lisäksi viestintä tuo eri toimijat yhteen, motivoi, herättää luottamusta ja edistää sitoutumista hankkeeseen.