Eritrea Institute of Technology -korkeakoulu maansa teknologiakehityksen edelläkävijänä

Kuvassa Eritrea Institute of Technologyn opiskelijat Mikal Kidani, Simon Okubagiorgis, Temesgen Kidane, Simon Alema ja Abiel Kiflu.

Korviini kantautuu opiskelijoiden iloista puheensorinaa Eritrea Institute of Technologyn IT-keskuksen rennosti sohvilla sisustetusta työtilasta, jonka pöydillä näkyy Rasberry Pi -kevyttietokoneita, 3D-tulostin ja LEGO- robotti.

Tapaan viisi työtilan kehittämiseen osallistunutta Computer Science - ja Computer Engineering -tutkinnon opiskelijaa kampuksen vuosi sitten avatussa EdTechLabissa, missä ensimmäisen pilottiryhmän jo valmistuneet opiskelijat reflektoivat saamansa koulutuksen ja kehittämishankkeiden merkitystä.

Eritrea Institute of Technology on Eritrean suurin korkeakoulu, joka muodostuu insinööritieteiden, kasvatustieteiden ja luonnontieteiden collegesta. EdTechLab taas on Eritrea HEI ICI -ohjelman kautta rahoitetussa ICT4EEDU-hankkeessa kehitetty yhteisöllinen työtila, jossa on järjestetty monenlaista toimintaa ja suunniteltu konkreettisesti työelämää hyödyttäviä sovelluksia.

Koulutuksessa on käytetty yhteisöllisiä työmenetelmiä ja tehty poikkitieteellistä, kansainvälistä yhteistyötä. Uusien sovellusten lisäksi yhteistyö on synnyttänyt myös uudenlaista ajattelua. Ryhmä toivookin, että tällaista uutta lähestymistapaa käytettäisiin jatkossa yhä enemmän.

Huonosti toimivien yhteyksien takia kampukselle on rakennettu oma sisäverkko ja hakukone, jonka avulla opiskelijat pääsevät nopeasti käsiksi saatavilla oleviin resursseihin kuten opintoihinsa liittyviin tietoihin ja voivat jakaa niitä keskenään.

”Aiemmin ajattelin, että menestys on sitä, että kehittää monimutkaisia sovelluksia. Nyt näen, että voin menestyä tuottamalla helppokäyttöisiä ja saavutettavia sovelluksia, joita suuri osa ihmisistä voi käyttää. Tätä kautta voin tukea yhteiskuntaani”, toteaa tietotekniikasta valmistunut Temesgen Kidane.

EduTechLabin motto kuuluukin: low cost – low power – low bandwhith. Kehitysmaassa, jossa sekä sähkön saatavuudessa että internetiin pääsyssä on suuria haasteita, tämä periaate on keskeinen.

Haastattelemani ryhmän ainoa nainen, Mikal Kidane, kertoo, että hänen tulevaisuudentoiveissaan on jatkaa maisteritason opintoihin ja päästä sitä kautta työskentelemään software-alan yritykseen. “Vain koulutuksen kautta voimme kehittyä, joten koulutuksella on suuri rooli elämässämme. Teemme kovasti töitä kehittymisemme eteen, mutta tarvitsemme tukea meiltä kokeneemmilta”. Tukea tarvitaan pätevien varsinkin opettajien kouluttamiseen ja opetuksen laadun nostamiseen, sillä ilman niitä Eritrean koulutusjärjestelmää on vaikea kehittää”, painottaa puolestaan Simon Alema. ”

Teksti ja kuva: Sini Piippo

Eritrea Institute of Technologyssa on tällä hetkellä menossa kolme Eritrea HEI ICI- hanketta: tietoliikenneyhteyksiin keskittyvä ICT4EEDU, kirjaston digitalisointiin ja automatisointiin keskittyvä Digital Library Services ja opettajankoulutusta kehittävä ELFA.