Abiel Yohannes (vasemmalla) ja Segen Maekele

Geoinformatiikalla luodaan perustaa kestävälle kehitykselle

Abiel Yohannes on yksi Eritrean ensimmäisen, GIERI-hankkeen avulla toteutetun geoinformatiikan maisteriohjelman opiskelijoista. Abiel on työskennellyt maisteriohjelman toteuttaneen, Adi Kayhssa sijaitsevan College of Arts and Social Sciences (CASS) -korkeakoulun maantieteen laitoksella vuodesta 2012. Hänellä on Bachelor-tason tutkinto, ja hän on jo toiminut laitoksellaan opettajana.

Kun Abielille tarjottiin mahdollisuutta jatkaa opintoja maan ensimmäisessä maisteriohjelmassa, hän tarttui tilaisuuteen empimättä. Eri puolilta maata, neljästä eri korkeakoulusta ja eri aloilta tulleiden opiskelijoiden yhteisö on ollut opiskelijoille äärimmäisen tärkeä. Omissa korkeakouluissaan apulaisopettajina toimineet opiskelijat ovat järjestäneet opintopiirejä ja jakaneet osaamista keskenään. Näin ohjelmaan on muodostunut kannustava, poikkitieteellinen ilmapiiri ja opinnoissa on päästy eteenpäin, vaikka lähiopetusta on välillä ollut rajallisesti saatavilla. Hankkeen suomalaisasiantuntija on opiskelijoiden mukaan sitoutunut toimintaan ja häneltä on saanut tukea tiedonhankintaan ja lopputöihin liittyvissä asioissa myös verkon kautta.

Geoinformatiikan osaamisen lisääntyessä Eritrean eri osista voidaan kerätä sellaista perustietoa, jota ei maassa ole ennen ollut saatavilla. Tiedon tarve ja sen hyödyntämismahdollisuudet ovat valtavat. Esimerkiksi Kerenin alueella, jossa Abiel tekee lopputyötään, paikallisviranomaiset ovat olleet erittäin kiinnostuneita kartoituksesta ja tukeneet Abielia monin tavoin. Kenttätöiden korkeat kustannukset, kuten vaikkapa auton vuokrauskulut, olisivat voineet muodostua esteeksi työn jatkamiselle, mutta paikallisten tuella ja tarkalla kustannusseurannalla on selvitty eteenpäin.

Segen Maekele opiskelee Abielin kanssa samassa geoinformatiikan maisteriohjelmassa. Segen on tehnyt Bachelor-tutkintonsa maan suurimman, Asmaran ulkopuolella sijaitsevan Eritrea Institute of Technologyn geotieteiden laitoksella. Segen pitää maisteriohjelmaa monipuolisena, monitieteisenä ja käytännönläheisenä, vaikka pääsy verkkoon ja sen kautta saataviin resursseihin on välillä ollut rajallista. Segenin mukaan kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan, jotta Eritrean koulutusjärjestelmän puutteita päästään korjaamaan. Kansainvälisten hankkeiden avulla on mahdollista edistää maan korkeakoulujärjestelmän omavaraisuutta ja tarjota tukea opiskelussa tarvittavien laitteistojen hankintaan.

Sekä Segenin että Abielin tavoitteena on tohtorintutkinto. Abielin mukaan on erityisen tärkeää, että korkeakoulut eivät tulevaisuudessa olisi niin riippuvaisia ulkomaisista asiantuntijoista kuin nykyisin. Tällä hetkellä omavaraisuuden esteenä on pätevien opettajien puute. Abiel on itsekin toiminut laitoksellaan opettajana, vaikka on kokenut, ettei kanditason tutkinto anna siihen tarvittavia valmiuksia. Omien opettajien pedagogista osaamista tulisi tukea enemmän, jotta opiskelijoille voitaisiin tarjota laadukkaita maisteriohjelmia. Lahjakkaille opiskelijoille tulisi myös tarjota tohtorikoulutuspaikkoja ulkomailla, jotta Eritrean opetushenkilökunnan omavaraisuutta saataisiin tulevaisuudessa lisättyä. ”Koulutus on kestävän yhteiskunnallisen kehityksen ehdoton edellytys”, tiivistää Segen.

Teksti ja kuvat: Sini Piippo