Muualla verkossa

EU-Kanada -ohjelma
Euroopan komissio

EU-Kanada

EU-Kanada -ohjelma (2006–2013) tukee EU:n ja Kanadan yhteistyötä korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja nuorisosektorin alalla.

Ohjelman yleisenä tavoitteena on

  • edistää EU:n ja Kanadan välistä yhteisymmärrystä
  • lisätä kielten, kulttuurien ja instituutioiden tuntemusta
  • parantaa inhimillisten voimavarojen laatua molemmin puolin Atlanttia.

EU-Kanada -ohjelma jakaantuu kolmeen eri alaohjelmaan (nk. Actions):

1. Korkea-asteen ja ammatillinen koulutus (Action 1)
2. Nuoriso (Action 2)
3. Täydentävät toimet (Action 3)

Toistaiseksi tämän ohjelmakauden hauissa on tukea ainoastaan korkea-asteen ja ammatilliseen koulutukseen. Tämä alaohjelma kattaa seuraavat hanketyypit:

Hanketyypit Mitä rahoitetaan?

Transatlanttista vaihtoa edistävät kumppanuudet (TEP)

Opinto- tai harjoitteluohjelmien kehittämishankkeita sekä opiskelija-/ opettajavaihtoa EU:n ja Kanadan korkeakoulujen välillä.

Transatlanttisia tutkintoja edistävät kumppanuus-hankkeet (TDP)

Integroituja yhteis- ja kaksoistutkinto-ohjelmia, joihin sisältyy opiskelija- ja opettajavaihtoa EU:n ja Kanadan välillä.
Korkeatasoiset liikkuvuushankkeet Tukea opiskelijavaihtoon oppilaitoksille, jotka ovat aiemmin toteuttaneet menestyksellä TEP/TDP-hankkeita.

Viimeinen EU-Kanada-ohjelman haku järjestettiin 2010.