Muualla verkossa

EU-USA (ATLANTIS) -ohjelma
Euroopan komissio

Fulbright Center

EU-USA Fulbright-Schuman -ohjelma
Ohjelma tukee korkeasti pätevöityneiden ammattilaisten opinto- ja harjoittelujaksoja Atlantin toisella puolella. Jaksojen tulee liittyä EU:n ja Yhdysvaltain välisiin suhteisiin.

EU-USA (ATLANTIS)

EU-USA (ATLANTIS) eli Actions for Transatlantic Links and Academic Networks for Training and Integrated Studies) -ohjelman tavoitteena on muun muassa

  • lisätä EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistyötä korkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen alalla
  • parantaa koulutuksen laatua yhteistyön kautta
  • lisätä henkilöiden liikkuvuutta yli Atlantin

EU-USA -hankkeita toteuttavat korkeakoulujen verkostot, joita kutsutaan myös yhteenliittymiksi tai konsortioiksi. Verkostoon tulee pääsääntöisesti osallistua vähintään kaksi korkeakoulua EU:ssa ja yksi tai kaksi korkeakoulua USA:ssa. Hankkeisiin voi osallistua myös muita organisaatioita, yrityksiä ja järjestöjä.

Ohjelma kattaa kolme hanketyyppiä, joille voidaan myöntää rahoitusta.

Hanketyypit Mitä rahoitetaan?
Yhteistutkintohankkeet Integroituja kaksois- tai yhteistutkinto-ohjelmia (undergraduate/masters-taso), joihin sisältyy opiskelija- ja opettajavaihtoa EU:n ja USA:n korkeakoulujen välillä.
Liikkuvuushankkeet Opetussuunnitelmien kehittämishankkeita (undergraduate/masters-taso), joihin sisältyy opiskelijavaihtoa EU:n ja USA:n korkeakoulujen välillä.
Koulutuspolitiikka-hankkeet Hankkeita, jotka tukevat laajemmin EU:n ja USA:n välistä yhteistyötä korkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen alalla

Ohjelman vuosittainen määräraha EU:n puolella on noin 5,5 miljoonaa. Yhdysvallat takaa vastaavan rahoituksen USA:ssa hankkeeseen osallistuville tahoille.

Viimeinen EU-USA-ohjelman haku järjestettiin 2010.