Kuva: Euroopan komission kuvapankki

Ohjelmakauden 2014–2020 valmistelu

Nykyinen Euroopan unionin ohjelmien kausi päättyy vuoden 2013 lopussa. Tälle sivulle kootaan tietoa uuden vuonna 2014 alkavan ohjelmakauden valmistelusta.

Rahoituskehys vuosille 2014–2010

Kesäkuussa 2011 julkaistiin esitys EU:n uudeksi 7-vuotiseksi rahoituskehykseksi 2014–2020.

Esitykseen sisältyi ehdotus yhdistää Elinikäisen oppimisen ohjelma(Lifelong Learning Programme, LLP), EU:n ja kolmansien maiden väliset korkeakoulujen yhteistyöohjelmat kuten Erasmus Mundus, Tempus, Alfa ja Edulink sekä nuorisotoimintaohjelma Youth in Action yhdeksi laajaksi ohjelmaksi, johon sisältyy myös urheilun alaohjelma.

Komission ehdotus uuden ohjelman rahoitukseksi oli 15,2 miljardia euroa, mikä merkitsisi yli 70 % lisäystä nykyisiin ohjelmabudjetteihin. Tätä perusteltiin koulutuksen tärkeällä roolilla Euroopan unionin EU 2020 -strategiassa.

Komission ohjelmaesitys

Euroopan komissio julkaisi varsinaisen ohjelmaesityksensä 23.11.2011. Ehdotus noudatteli rahoituskehyksen yleislinjauksia. Budjettiesitys nousi 19,2 miljardiin euroon. Luvussa on otettu huomioon inflaation vaikutukset ja kolmansien maiden kanssa tehtävään yhteistyöhön tarkoitettu erillisrahoitus.

Uuden ohjelman nimeksi ehdotettiin Yhteistä Erasmusta(Erasmus for All).

Ohjelmaesityksen käsittely

EU:n jäsenvaltiot käsittelivät komission ohjelmaesitystä keväällä 2012 ja pääsivät yhteiseen näkemykseen tarvittavista muutoksista toukokuussa.

Euroopan parlamentin kulttuuri- ja koulutuskomitea hyväksyi 27.11.2012 omat muutosesityksensä ohjelmaesitykseen.

EU:n valtiopäämiehet sopivat 8.2.2013 unionin rahoituskehyksistä 2014–2020. Sopimuksen mukaan kokonaisbudjetti on 960 miljardia euroa.

Keväällä oli käynnissä jäsenvaltioita edustavan neuvoston, komission ja parlamentin näkemysten yhteensovitus (ns. trilogi). Merkittävimmät mielipide-erot olivat:

  • Ohjelmatekstin yksityiskohtaisuus.
  • Indikaattorit
  • Ohjelman nimi. Parlamentti esitti nimeksi YES Europe ja nykyisten sektorikohtaisten brändinimien säilyttämistä.
  • Rahoituksen jakautuminen eri kohderyhmien kesken
  • Sisältyykö ohjelmaan opintolainainstrumentti, jonka kautta voisi saada opintolainatakauksen toisessa Euroopan maassa suoritettavia maisteriopintoja varten.

Monesta asiasta vallitsi jo yksimielisyys, mm. siitä että nuorisosektorille tulee ohjelmaan oma luku, ”alaohjelma”, jolla on omat tavoitteensa. Samoin eri osapuolet olivat samaa mieltä siitä, että ohjelmassa tulee olla kolme päätoimintotyyppiä (liikkuvuus, yhteistyöhankkeet, policy-yhteistyö).

Kesäkuun lopussa päästiin yhteisymmärrykseen. Ohjelman nimeksi tulee Erasmus+. Sektorikohtaiset nimet (Comenius, Grundtvig jne) säilyvät. Opintolainainstrumentti tulee, mutta esitettyä pienemmällä budjetilla. Rahoitusjakauma eri sektorien välillä vastaa pitkälti nykytilannetta.

Ohjelman hyväksyminen

Parlamentti hyväksyi esityksen lopullisesti 19.11. ja ministerineuvosto 3.12. Tämän jälkeen ohjelman asetusteksti julkistetaan EU:n virallisessa lehdessä ja ohjelma käynnistyy vuoden 2014 alusta.

Uuden ohjelman lopullinen budjetti on 14.7 miljardia euroa, mikä on 43 % enemmän kuin vastaavien toimintojen rahoitus edellisellä ohjelmakaudella. Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa tehtävälle yhteistyölle on myös tulossa rahoitusta, mutta sen määrä päätetään myöhemmin.

Viralliset tiedot ohjelman hakuajoista sekä ohjelmaopas ja hakulomakkeet julkaistaan joulukuun puolivälissä 2013.

Jo nyt tiedetään, että vuoden 2014 hakuajat päättyvät

  • 17.3.2014 (liikkuvuustoiminnot kaikilla kohderyhmillä)
  • 30.4.2014 (strategiset kumppanuushankkeet kaikilla kohderyhmillä sekä nuorisosektorin liikkuvuus).

Nuorisosektorilla on lisäksi kolmas hakuaika, joka päättyy 1.10.2014; tällöin voi hakea kaikkia toimintoja.