17–30-vuotiaat voivat rekisteröityä mukaan Euroopan solidaarisuusjoukkoihin nuorten verkkosivuilla. Solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen alaikäraja on 18 vuotta.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen hakuohjeet

1. Tutustu ohjelmaoppaaseen

 • Euroopan solidaarisuusjoukkojen ohjelmaoppaasta (European Solidarity Corps Guide) saa seikkaperäistä tietoa Euroopan solidaarisuusjoukoista, kuten tavoitteista, toteutuksesta, eri toiminnoista sekä rahoitussäännöistä ja arviointikriteereistä.
 • Oppaaseen kannattaa tutustua huolella ennen rahoitushakemuksen jättämistä.

2. Rekisteröidy osallistujaportaaliin

 • Kaikkien solidaarisuusjoukoissa mukana olevien organisaatioiden ja ryhmien tulee rekisteröityä Euroopan komission ylläpitämään, usean EU-ohjelman yhteiseen osallistujaportaaliin (Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal).
 • Rekisteröityessään hakijaorganisaatio tai -ryhmä saa oman PIC-koodin (Participant Idenfication Code). PIC-koodia käytetään jatkossa mm. hakulomakkeissa organisaation tai ryhmän tunnistamiseen ja sähköiseen tiedonsiirtoon.
 • Tunnistautuminen osallistujaportaaliin sekä myöhemmin käytettäviin muihin ohjelman sähköisiin hallinnointityökaluihin tapahtuu EU login -käyttäjätunnuksella (sähköpostiosoite) ja salasanalla. EU login -palvelussa käytettäväksi sähköpostiosoitteeksi kannattaa valita organisaation yleinen sähköpostiosoite, jolloin käyttäjätunnus säilyy samana myös henkilökunnan vaihtuessa.
 • Myös solidaarisuusprojektin rahoitusta hakevan nuorten ryhmän tulee rekisteröityä osallistujaportaaliin. Tämän lisäksi jokaisen ryhmään kuuluvan nuoren tulee rekisteröityä myös Euroopan solidaarisuusjoukkoihin.
 • PIC ja EU login ovat erittäin tärkeitä ja niitä tarvitaan jo hakua valmisteltaessa. Hoida osallistujaportaaliin rekisteröityminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja säilytä tunnukset ja salasana huolellisesti.

3. Hae laatumerkkiä

 • Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoistoiminnan ja työ- ja harjoitteluhankkeiden rahoitusta voivat hakea vain sellaiset organisaatiot, joilla on voimassa oleva Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki.
 • Vapaaehtoistoiminnan rahoitusta voivat hakea myös sellaiset organisaatiot, joilla on voimassa oleva akkreditointi Erasmus+-ohjelman vapaaehtoispalveluun.
 • Solidaarisuusprojektien rahoitusta hakevat nuorten ryhmät eivät tarvitse laatumerkkiä.
 • Laatumerkkiin on jatkuva haku.
 • Laatumerkin hakemista varten organisaation on oltava rekisteröitynyt EU-ohjelmien yhteiseen osallistujaportaaliin.
 • Laatumerkkiä haetaan lomakkeella ESC52: Quality Label. Lomake löytyy samasta paikasta kuin muutkin Euroopan solidaarisuusjoukkojen hakulomakkeet (vaatii EU login -kirjautumisen).

4.Täytä sähköinen hakulomake

 • Kaikki Euroopan solidaarisuusjoukkojen hakulomakkeet ovat sähköisiä verkkolomakkeita.
 • Lomakkeisiin pääsee käsiksi vain EU login -tunnuksilla. Hakulomakkeen täyttämiseen voi luoda henkilökohtaiset EU login -tunnukset tai käyttää organisaatiolle osallistujaportaaliin rekisteröityessä luotuja tunnuksia.
 • Lomakkeet toimivat yleisimmillä ja uusimmilla verkkoselaimilla (Internet Explorer 11, Firefox 45.7 ja Chrome 56.0).
 • Lomake tallentaa tiedot automaattisesti joka toinen sekunti. Älä avaa lomaketta useammalle selaimen välilehdelle tai ikkunaan yhtä aikaa! Lomakkeelle täytetyt tiedot saattavat kadota, koska tiedot tallentuvat viimeiseksi suljetusta näkymästä.
 • Hakulomakkeissa kysyttävien välimatkojen määrittelyssä käytetään Euroopan komission etäisyyslaskuria.
 • Valtaosa hakemuksista käsitellään ja arvioidaan kansallisesti, eli hakijat lähettävät hakemuksensa oman maansa Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimeenpanosta vastaavaan toimistoon. Suomessa toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa.

Hakulomakkeet ja -ajat 2019

 • Kaikki Euroopan solidaarisuujoukkojen hakulomakkeet löytyvät täältä.
Lomakkeen tunniste ja toimintotyyppiHakuaika päättyy
Muuta / hanke voi alkaa
KäsittelyTulokset

Laatumerkki:
ESC52: Quality Label

jatkuva haku voimassa 2018–2020 Opetushallitus käsittelyaika 2–6 viikkoa
Vapaaehtoispalvelu:
ESC11: Volunteering Projects

13.2.2019*

30.4.2019*

1.10.2019*

1.5.–30.9.2019

1.8.-31.12.2019

1.1.-31.5.2020

Opetushallitus
Vapaaehtoispalvelun yhteistyöhankkeet:
ESC13: Volunteering Partnerships – annual funding request
30.4.2019* Rahoitus ajalle 1.8.2019–31.12.2020 Opetushallitus
Työ ja harjoittelu:
ESC21: Traineeships and Jobs

13.2.2019*

30.4.2019*

1.10.2019*

1.5.–30.9.2019

1.8.-31.12.2019

1.1.-31.5.2020

Opetushallitus
Solidaarisuusprojektit:
ESC31: Solidarity Projects

13.2.2019*

30.4.2019*

1.10.2019*

1.5.–30.9.2019

1.8.-31.12.2019

1.1.-31.5.2020

Opetushallitus
Vapaaehtoistiimit priorisoiduilla aloilla:
ESCXX: Volunteering Teams in High Priority Areas
28.9.2019* ilmoitetaan myöhemminKoulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA), Bryssel ilmoitetaan myöhemmin

* Hakuaika päättyy klo 13.00 Suomen aikaa (12.00 CET)

Lisätietoja:

Jutta Kivimäki
Ohjelma-asiantuntija
jutta.kivimaki(at)oph.fi
p. 0295 338 568

Annina Kurki
Ohjelma-asiantuntija
annina.kurki(at)oph.fi
p. 029 533 1719