Solidaarisuusprojektit

Euroopan solidaarisuusjoukkojen solidaarisuusprojektit ovat nuorten itsensä ideoimaa ja toteuttamaa solidaarisuustoimintaa. Solidaarisuusprojektissa nuoret voivat esimerkiksi pyrkiä parantamaan nuorten vaikutusmahdollisuuksia, lähteä ideoimaan kuntaan uutta, matalan kynnyksen kulttuuritapahtumaa tai järjestää toimintaa, joka edistää maahanmuuttajatanuorten kotoutumista.

Tärkeää on, että solidaarisuusprojektissa toteutuu yhdessä tekeminen, oppiminen sekä kansalaisaktiivisuus ja että toiminnasta vastaavat nuoret.

Solidaarisuusprojektien tarkoituksena on auttaa nuoria pohtimaan, mitkä yhteiskunnalliset haasteet koskevat vain heitä itseään ja mitkä myös muita eurooppalaisia nuoria.

Solidaarisuusprojektit toteutetaan paikallisesti, mutta niissä on siis oltava mukana eurooppalainen ja kansainvälinen ulottuvuus. Esimerkiksi maahanmuuttajanuorten kotoutuminen ja nuorten osallisuuden vahvistaminen ovat molemmat kysymyksiä, joiden parissa painitaan eripuolilla Eurooppaa. Näin nuorten paikalliselta tasolta lähtevä solidaarisuusprojekti etsii vastauksia myös laajempaan yleiserurooppalaiseen haasteeseen.

Solidaarisuusprojektissa on oltava mukana vähintään 5 nuorta ja projektin kesto on 2–12 kuukautta.

Jokaisen ryhmään kuuluvan nuoren pitää rekisteröityä Euroopan solidaarisuusjoukkoihin.

Solidaarisuusprojektin rahoituksen voi hakea joko nuorten ryhmä tai ryhmän puolesta organisaatio. Vaikka hakijana olisi organisaatio, on nuorilla itsellään silti vastuu projektin toteuttamisesta. Nuorten tukena voi projektissa olla mukana nuorten ryhmän ulkopuolinen ohjaaja.

Solidaarisuusprojektien arvioinnissa painotetaan muun muassa sitä, kuinka hyvin hankkeessa toteutuu solidaarisuus, miten hanke vaikuttaa osallistujiin, miten hankkeessa on huomioitu muita heikommassa asemassa olevat nuoret ja miten nuorten osallistuminen ja uuden oppiminen toteutuvat hankkeessa.

Lue lisää Euroopan solidaarisuusjoukkojen rahoitushausta:


Lisätietoja:

Jutta Kivimäki
Ohjelma-asiantuntija
jutta.kivimaki(at)oph.fi
p. 0295 338 568

Annina Kurki
Ohjelma-asiantuntija
annina.kurki(at)oph.fi
p. 029 533 1719