FIRST-logo 205 px

Verkoston koordinaattorille

FIRST-verkostoa koordinoiva suomalainen korkeakoulu hakee rahoitusta hankkeelle. Tukea myönnetään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Hakuaika on kerran vuodessa, yleensä helmikuussa.

Opetushallitus tiedottaa seuraavasta hausta keväällä 2017.

Hakemus tehdään sähköiseen hakujärjestelmään, ja siihen liitetään hankesuunnitelma ja kumppanikorkeakoulujen sitoumuskirjeet (letter of endorsement).

Hakemusten ensisijainen valintakriteeri on hankesuunnitelman laatu.

Valinnassa kiinnitetään huomiota myös seuraaviin seikkoihin:

  • opiskelija- ja opettajavaihdon vastavuoroisuus
  • vaihtojen kytkeytyminen muihin koulutusyhteistyön muotoihin
  • vanhojen verkostojen osalta: aiemman yhteistyön laatu ja vaihtojen toteutuminen

Haku 2016

Vuoden 2016 haku päättyi 29.2.2016.

Vuoden 2016 hakudokumentit:

Hakukuulutus 2016 (pdf:EN)

Hankesuunnitelmalomake 2016 (doc) Hankesuunnitelmalomaketta suositellaan käytettäväksi pohjana FIRST-hakemuksessa.

Sähköinen hakujärjestelmä

Koordinaattorin opas hakujärjestelmään (pdf) Opas sisältää kuvalliset ohjeet hakemuksen tekemiseen vaiheittain

FIRST- Endorsement Letter - malli (doc)

Vuoden 2015 koordinaattorien tapaaminen 7.12.2015

Koordinaattorien kokouksen ohjelma ja materiaalit