FIRST-logo 205 px

Opiskelijavaihto

FIRST-verkostot voivat järjestää vastavuoroista opiskelijavaihtoa.

Verkostot

  • valitsevat itse vaihtoon lähtevät opiskelijat
  • päättävät apurahojen suuruudesta
  • maksavat apurahat

Vastaanottava korkeakoulu sitoutuu auttamaan saapuvaa opiskelijaa asunnon hankinnassa.

Opiskelijoiden tulee olla vähintään toisen vuoden perustutkinto-opiskelijoita verkostoon kuuluvassa korkeakoulussa. Vaihtoon voivat osallistua kaikkien alojen opiskelijat lukuun ottamatta Venäjältä suomen kielen tai Suomesta venäjän kielen pääaineopiskelijoita.

Vaihtojaksoon voi sisältyä myös harjoittelua.

Vaihdon kesto on 3–12 kuukautta, ja sen aikana suoritettavat opinnot hyväksiluetaan opiskelijan tutkintoon. Opiskelija voi osallistua FIRST-vaihtoon vain kerran.

Opettajavaihto

FIRST-verkostot voivat järjestää vastavuoroista opettajavaihtoa.

Verkostot

  • valitsevat vaihtoon lähtevät opettajat
  • päättävät apurahojen suuruudesta
  • maksavat apurahat.

Opettajan tulee olla jonkin verkostoon kuuluvan korkeakoulun opetushenkilökuntaa. Vaihdon aikana opettajan tulee antaa vähintään 5 tuntia opetusta.

Esteettömyystuki

Esteettömyystuella tuetaan erityistarpeita omaavien henkilöiden esteetöntä osallistumista FIRST- ohjelmaan. Tähän erityisryhmään katsotaan kuuluvan henkilöiden, joiden osallistuminen FIRST-ohjelmaan - fyysisen tai psyykkisen terveydentilan vuoksi - tarvitsee ylimääräistä taloudellista tukea.

Lue lisää esteettömyystuesta