asemalla_first_489x262px.jpg

Kuva: Tiina Lehmusvaara

FIRST+ -ohjelma

FIRST+ -ohjelma (FinnishRussian Student and Teacher Exchange Programme) edistää Suomen ja Venäjän välistä korkeakouluyhteistyötä. Ohjelmasta tuetaan Suomen ja Venäjän korkeakoulujen välistä opiskelija- ja opettajaliikkuvuutta sekä yhteisten intensiivikurssien järjestämistä Venäjällä.

FIRST+ on jatkoa FIRST-ohjelmalle (2000–2016), josta tuettiin korkealaatuista yhteistyötä suomalaisten ja luoteisvenäläisten korkeakoulujen välillä. FIRST+ kattaa koko Venäjän ja kaikki alat.

Ohjelman rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus.

Yhteistyö tapahtuu korkeakoulujen verkostoissa

FIRST+ -verkostoon kuuluu vähintään yksi korkeakoulu Suomesta ja yksi korkeakoulu Venäjältä. Verkostoa koordinoi aina suomalainen korkeakoulu, joka anoo rahoituksen Opetushallituksesta koko verkoston puolesta, vastaa ja raportoi tuen käytöstä Opetushallitukselle.

Ohjelmaan osallistuvat korkeakoulut sitoutuvat tarjoamaan osallistuville opiskelijoille vapautuksen lukukausimaksuista. Osallistuvia venäläiskorkeakouluja suositellaan laatimaan FIRST+ Statement, jossa kuvataan yhteistyö suomalaisten korkeakoulujen kanssa ja toimintatavat vaihtojen järjestämisessä.