asemalla_firstplus_osallistujalle_547x262px.jpg

Kuva: Tiina Lehmusvaara

Osallistujalle

Opetushallitus ilmoittaa rahoituspäätöksestä sille suomalaiselle korkeakoululle, joka koordinoi FIRST+ -verkostoa. Päätös kattaa ne toiminnot, joihin FIRST+ -ohjelman tukea on myönnetty. Päätös ei edellytä erillistä laillisen edustajan hyväksyntää korkeakoulun päässä.

FIRST+ 2018-19 hallinnolliset ohjeet

Hallinnolliset ohjeet verkostoille (englanniksi) (pdf)

Raportointi

Koordinoiva korkeakoulu vastaa tuen käytöstä ja raportoi Opetushallitukselle toimintojen etenemisestä ja toteutuksesta väliraportissa sekä sopimuskauden päätyttyä loppuraportissa.

Väliraportti ja lisäapurahahaku

Korkeakoulu sitoutuu toimittamaan 28.9.2018 mennessä väliraportin Opetushallitukselle. Väliraportissa korkeakoulut ilmoittavat siihen asti käytetyn FIRST+ -tuen määrän sekä arvion koko sopimuskaudella käytettävästä tuesta ja toteutuvista liikkuvuusmääristä. Väliraportin yhteydessä verkostoilla on mahdollisuus hakea lisäapurahaa, mikäli liikkuvuuksien määrän ennustetaan kasvavan yli alun perin myönnetyn tuen. Väliraporttivaiheessa ne korkeakoulut, jotka ennustavat tuen käyttöasteen alkuperäistä myöntöä alhaisemmaksi voivat ilmaista tuen palautustarpeen tässä vaiheessa.

Väliraportointi-webinaarin esitys 7.9.2018 pdf

Väliraportointi- webinaaritallenne 7.9.2018

Loppuraportti

Korkeakoulu sitoutuu toimittamaan Opetushallitukselle 15.10.2019 mennessä täydellisen loppuraportin ohjelman toteuttamisesta. Loppuraporttiin liitetään kopio korkeakoulun kirjanpidon raporteista. Lisätietoa tarkempaa tietoa loppuraportoinnista ks. Hallinnolliset ohjeet (yllä)

Tuen loppuosa maksetaan korkeakoululle loppuraportin perusteella. Korkeakoulu toimittaa loppuraportoinnin yhteydessä Opetushallitukseen laskutustiedot mahdollisten käyttämättä jääneiden varojen laskutusta varten.

Tarkemmat tiedot raportoinnista ja excel-pohjat julkaistaan tällä sivulla vuoden 2018 aikana.

Koordinaattoritapaaminen 16.11.2018

FIRST+ 2018-2019 väliraportoinnin satoa (pdf)

FIRST+ 2019-2020 haku (pdf)

FIRST tilastoja (pdf)