Opiskelijalle ja opettajalle

FIRST+ -vaihtoon Suomesta Venäjälle haluava yksittäinen opiskelija ja opettaja hakee vaihtoon oman korkeakoulunsa kautta.

Lähettävä korkeakoulu valitsee vaihtoihin lähtijät, mutta vastaanottavalla korkeakoululla on oikeus päättää lopullisesta hyväksynnästä. FIRST+ -verkosto maksaa apurahan vaihtoon osallistuvalle opiskelijalle ja opettajalle.

Opiskelijavaihtoihin voivat osallistua kaikkien alojen kandidaatti-, maisteri- tai tohtoriopiskelijat. Venäjän kielen pääaineopiskelijoiden tulee kuitenkin valita vaihdossa opiskeltaviksi aineiksi muita kuin pääaineensa opintoja. Vaihdon kesto on 2–12 kuukautta. Sen aikana suoritettavat opinnot sisällytetään opiskelijan tutkintoon. Opiskelijoilta ei peritä lukukausimaksuja.

Lisätietoja oman korkeakoulun kansainvälisten asioiden yksiköstä.