#FutureLeaders2018 -kuvia Instagramissa

Finland-U.S./U.S.-Finland Future Leaders -ohjelma

Future Leaders on Opetushallituksen ja Yhdysvaltain suurlähetystön rahoittama, vaihto-oppilasjärjestö AFS:n toteuttama ohjelma.

Ohjelma on suunnattu 16–17-vuotiaille, aktiivisille ja yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille lukiolaisille. Sen teemoina ovat johtajuustaidot ja aktiivinen kansalaisuus.

Ohjelman tavoitteena on lisätä kulttuuriemme välistä ymmärrystä, antaa eväitä aktiiviseen kansalaisuuteen ja kehittää nuorten johtajuustaitoja yhdessä amerikkalaisnuorten kanssa.

Ohjelman toteutuksesta, nuorten hakuprosessista ja lähtövalmennuksista vastaa AFS Intercultural Programs Finland ry.

Stipendijaksot kesällä 2018

Kesäksi 2018 on jaossa yhteensä 30 täysstipendiä, joista 15 on suunnattu suomalaisille nuorille ja 15 amerikkalaisille nuorille. Stipendijakson kesto on kuusi viikkoa.

Suomalaisten stipendiaattien valinnassa painotetaan hakijan laatimaa englanninkielistä kirjoitusta otsikolla "How do I contribute to creating a better world?" .

Vuoden 2018 hakuaika päättyi 16.11.2017- Suomessa hakemuksia vastaanotettiin 244.

www.afs.fi/vaihto-oppilaaksi/#afs-nav-future-leaders

Ohjelman sisältö

Suomalaisten nuorten vaihtojakso Yhdysvalloissa on 20.6.–1.8.2018. Amerikkalaiset nuoret ovat Suomessa 28.6.–10.8.2018. Suomalaisten lukiolaisten ohjelma kohdistuu Washington DC:n alueelle. He asuvat amerikkalaisissa isäntäperheissä, jotka ovat AFS:n haastattelemia ja ohjelmaan valmentamia. Lisäksi jaksolla on useita opintovierailuja, joissa käsitellään johtajuutta ja aktiivista kansalaisuutta. Amerikkalaisnuorilla on samaan teemaan liittyvää ohjelmaa Suomessa. Stipendiaateilla on yhteinen tapaaminen Washington DC:ssä jakson alussa sekä yhteisiä teemakohtaisia tehtäviä.

Yhdysvaltalaiset Future Leaders -stipendiaatit kertovat miten kesä Suomessa muutti heitä ihmisinä ja minkälainen on hyvä johtaja.