Muualla CIMOn palveluissa

Generation Study Abroad
Studyinfinland.fi

Muualla verkossa

Generationstudyabroad.org

Institute of International Education

Kuva: Satu Haavisto

Generation Study Abroad

Generation Study Abroad (GSA) on yhdysvaltalaisen Institute of International Education IIE:n aloite, jonka tavoitteena on kaksinkertaistaa ulkomailla osan korkeakoulututkinnostaan suorittavien yhdysvaltalaisten määrä vuoteen 2020 mennessä.

CIMO on mukana aloitteessa maakumppanina (country partner). Osallistumisella halutaan edistää Suomessa opiskelija- ja harjoittelijavaihdossa olevien yhdysvaltalaisopiskelijoiden määrän kasvua. Tavoitteena on näin tasapainottaa maiden välistä opiskelijaliikkuvuutta, joka on painottunut huomattavasti Suomesta Yhdysvaltoihin suuntautuviin vaihtoihin. Käytännössä CIMO mm. tiedottaa aloitteesta, mutta ei jaa apurahoja liikkuvuusjaksoihin.

Suomesta on lisäksi mukana kumppanina (international partner) Fulbright Center.

Euroopasta maakumppaneina mukana ovat mm. Norja (SIU), Saksa (DAAD), Iso-Britannia (British Council), Irlanti ja Kreikka. Kaikkiaan eri maista mukana on yli 600 kumppania akateemiselta, julkiselta ja yksityiseltä sektorilta, joko rahoittajina tai esimerkiksi tiedottamassa yhdysvaltalaisille opiskelijoille ulkomailla opiskelun mahdollisuuksista ja hyödyistä.

Tapahtumia

IIE järjestää 23.–25.10.2016 Washington DC:ssä Generation Study Abroad Summitin, johon myös CIMO osallistuu. Lisätietoja IIE:n sivuilla (englanniksi)