Grundtvig – Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma aikuiskoulutukselle (2007-2013)

Tämä ohjelma on päättynyt vuonna 2013.
Uusi ohjelma on Erasmus+ (2013-2020)

Nämä sivut sisältävät tietoa vuonna 2013 päättyneestä LLP-ohjelmasta. Sivujen tiedot koskevat vuoden 2013 loppuun mennessä myönnettyjä tukia.
Vuonna 2014 käynnistyneen Erasmus+ -ohjelman (2014-2020) tiedot löydät CIMOn Erasmus+ aikuiskoulutukselle -verkkosivuilta.

Grundtvig-ohjelman avulla tuetaan eurooppalaisten aikuiskoulutusorganisaatioiden yhteistyötä sekä aikuiskoulutusorganisaatioiden välistä opiskelija- ja henkilökuntavaihtoa.

Ketkä voivat osallistua?

Grundtvig-ohjelma on suunnattu kaikille aikuiskoulutusorganisaatioille, näiden kohderyhmille ja aikuiskoulutuksen parissa työskentelevälle henkilöstölle. Osa ohjelmasta on avoin koko aikuisväestölle.

Suomessa Grundtvig-ohjelmaan voivat osallistua:

 • Aikuiskoulutusta tarjoavat oppilaitokset: aikuislukiot, kansanopistot, kansalaisopistot, kesäyliopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset (urheiluopistot), ammatilliset oppilaitokset, ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset ja korkeakoulut (mm. yliopistojen täydennyskoulutuskeskukset, ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutus)
 • Aikuisopettajia kouluttavat organisaatiot
 • Museot, kirjastot ja muut kulttuurialan toimijat
 • Aikuiskoulutusalan tutkimuslaitokset
 • Yritykset
 • Järjestöt, joiden toimintaan kuuluu aikuiskoulutus
 • Yleishyödylliset, vapaaehtoistyötä järjestävät organisaatiot
 • Vankilat
 • Sairaalat

Ohjelma tarjoaa tukea sekä yksilölliseen liikkuvuuteen että pitkäkestoisiin hankkeisiin.

Mitä ohjelmassa tarkoitetaan aikuisella ja aikuiskoulutuksella?

Aikuinen on 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka ei suorita perustutkintoa nuorisoikäisille suunnatuissa opinto-ohjelmissa toisen asteen tai korkea-asteen oppilaitoksessa. Kaikki Suomen aikuisoppilaitosten ja aikuisille suunnattujen opinto-ohjelmien opiskelijat ja henkilöstö ovat osallistumiskelpoisia ohjelmaan.

Aikuiskoulutus ymmärretään Grundtvig-ohjelmassa laajasti sisältäen formaalisen oppimisen ohella myös nonformaalin ja informaalin oppimisen. Osallistumiskelpoisia ovat siis myös museot, vankilat, järjestöt ja yritykset, joita ei Suomessa lasketa tavallisesti aikuiskoulutuksen piiriin.

Grundtvig-ohjelmassa mukana olevat maat

 • EU-maat
 • Norja, Islanti ja Liechtenstein
 • Turkki
 • Kroatia ja Sveitsi vuodesta 2011 alkaen
 • Makedonia rajoitetusti vuodesta 2013 alkaen (aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuusapurahat)

Ohjelman tavoitteet

Grundtvig-ohjelman erityistavoitteena on vastata niihin koulutuksellisiin haasteisiin, joita syntyy Euroopan väestön ikääntyessä. Ohjelma pyrkii siihen, että aikuisille on tarjolla erilaisia vaihtoehtoisia koulutusväyliä, joiden avulla he voivat parantaa tietojaan ja osaamistaan. Keskeistä on myös aikuiskoulutuksen laadun parantaminen Euroopassa.

Ohjelman keskeisiä tavoitteita ovat

 • liikkuvuuden laadun ja määrän lisääminen Euroopassa – tavoitteena on 7 000 henkilön vuosittainen liikkuvuus vuoteen 2013 mennessä
 • aikuiskoulutusorganisaatioiden välisen yhteistyön lisääminen ja laadun parantaminen
 • muita heikommassa asemassa olevien henkilöiden (erityisesti ikääntyneiden ja peruskoulutusta vaille jääneiden) tukeminen aikuiskoulutukseen osallistumisessa
 • aikuiskoulutuksen uusien toimintatapojen kehittäminen ja niiden siirtäminen muihin maihin.
 • tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien elinikäiseen oppimiseen sovellettavien sisältöjen, palveluiden, menetelmien ja toimintatapojen kehittäminen
 • pedagogisten menetelmien ja aikuiskoulutusorganisaatioiden hallinnon kehittäminen

Elinikäisen oppimisen ohjelman ehdotuspyyntö (Call for Proposals) 2013

Elinikäisen oppimisen ohjelman ohjelmaopas