Erasmus+ -ohjelma (2014-2020)

Erasmus+ aikuiskoulutukselle

Elinikäisen oppimisen toimintaohjelma

Asiantuntijavaihdot (2007-2013)

Asiantuntijavaihto (assistantship) tarkoittaa työskentelyä jossakin toisessa maassa sijaitsevassa aikuiskoulutusorganisaatiossa. Vaihdon aikana asiantuntija kartuttaa ammatillista osaamistaan, kielitaitoaan ja tietojaan toisen maan aikuiskoulutuksesta, sekä oppii kulttuurienvälistä vuorovaikutusta.

Asiantuntijavaihto pähkinänkuoressa
 • Vaihto kestää 310 kuukautta
 • Kohdemaan tulee olla jokin toinen Elinikäisen oppimisen ohjelmaan osallistuva maa
 • Asiantuntijalla on yksi nimetty kohdeorganisaatio, mutta sen aikana voi työskennellä muissakin organisaatioissa
 • Hakija etsii itse vastaanottavan organisaation
 • Hakija voi olla missä tahansa uransa vaiheessa

Lyhyempiin, alle 13 viikkoa kestäviin työskentelyjaksoihin voi hakea tukea vierailut ja vaihdot -toiminnon kautta.

Kuka voi hakea?

Tukea voivat hakea aikuiskoulutuksen parissa työskentelevät ja aikuiskasvatusta opiskelevat

 • aikuisopettajat ja -kouluttajat sekä näiden kouluttajat
 • aikuisoppilaitosten johto- ja hallintohenkilöstö
 • opintoneuvojat ja ohjaajat
 • erityisopetusta tarvitsevia aikuisopiskelijoita avustavat henkilöt
 • maahanmuuttajien ja muiden vähemmistöjen kanssa työskentelevät henkilöt
 • viranomaisten edustajat, jotka hoitavat aikuiskoulutukseen liittyviä asioita
 • aikuiskasvatuksen korkeakouluopiskelijat ja
 • vastavalmistuneet

Hakija voi olla joko kokopäiväisessä tai osa-aikaisessa työssä. Myös tuntiopettajat ja vapaaehtoiset voivat hakea apurahaa. Työttömänä olevat tai tällä hetkellä muissa tehtävissä toimivat aikuiskoulutuksen ammattilaiset voivat hakea tukea, jos he suunnittelevat siirtymistä tai palaamista aikuiskoulutustehtäviin.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen parissa työskentelevät voivat hakea apurahaa, mutta vaihto ei voi liittyä ammatillisten aineiden osaamisen kehittämiseen.

Korkeakoulujen täydennyskoulutuksen parissa työskentelevät ovat hakukelpoisia Grundtvig-ohjelmassa. Muun aikuiskoulutushenkilöstön, joka työskentelee esim. ammattikorkeakoulujen tutkintotavoitteisen aikuiskoulutuksen parissa, tulee hyödyntää ensisijaisesti Erasmus-ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia. Poikkeuksena tähän on se, jos vaihdon aihe ja tavoitteet liittyvät erityisesti aikuisopiskelun ja aikuisten oppimisen erityiskysymyksiin.

Työtehtävistä sovitaan vastaanottavan organisaation kanssa

Asiantuntija ei ole vain vierailija, vaan yksi työyhteisön jäsen. Työkokemuksesta riippuen asiantuntijalla voi olla joko avustava rooli erilaisissa opetus- ja hallintotehtävissä tai hän voi ottaa itsenäisesti vastuuta kursseista tai muusta toiminnasta.

Grundtvig-asiantuntija voi mm.

 • avustaa opetus- ja hallinnollisissa tehtävissä
 • avustaa erityistä tukea tarvitsevia aikuisopiskelijoita
 • välittää tietoa omasta maastaan ja avustaa oman äidinkielensä opetuksessa
 • olla mukana Grundtvig-oppimiskumppanuushankkeessa tai organisaation muussa kansainvälisessä toiminnassa.

Varsinaisen kohdeorganisaation lisäksi asiantuntija voi työskennellä muissakin organisaatioissa ja saada siten monipuolisempaa työkokemusta.

Vastaanottavan organisaation löytäminen

Vastaanottavan organisaation etsinnässä kannattaa hyödyntää oman organisaation yhteistyösuhteita, joita on syntynyt vaikkapa Grundtvig-hankkeissa. CIMOon tulee yleensä myös joitakin paikkatarjouksia muista kansallisista toimistoista. Paikkoja julkaistaan tällä sivustolla.

Haluaisitko eurooppalaisen kollegan töihin omaan organisaatioosi?

Asiantuntijan vastaanottaminen (pdf)

Expression of Interest –lomake 2013 suomalaisille organisaatioille (doc)

Model letter of acceptance (doc), jonka vastaanottava organisaatio täyttää

Lisätietoja Riika Väliahde