silta_heiici_aloituskuva480x262.jpg

Kuva: Jaakko Kaisto

HEI ICI – korkeakoulutuksen kehitysyhteistyöohjelma

HEI ICI -ohjelma (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) tukee suomalaisten ja kehitysmaiden korkeakoulujen välisiä yhteistyöhankkeita, joiden avulla vahvistetaan kehitysmaiden korkeakoulutusta. Hankkeissa kehitetään korkeakoulujen opintoalakohtaisia, metodologisia, pedagogisia ja hallinnollisia valmiuksia.

Ulkoasianministeriö rahoittaa ohjelman Suomen kehitysyhteistyörahoista ja CIMO vastaa ohjelman hallinnoinnista.

Tukemalla koulutusta kehitysmaissa edistetään osaamista, toimivan, tehokkaan ja tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentumista, yrittäjyyttä, kestävää kehitystä ja vähennetään köyhyyttä.
HEI ICI -ohjelma edistää näin osaltaan Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden toteutumista. Hankkeissa huomioidaan aina myös kunkin maan omat kehitystavoitteet ja niiden tulee pohjautua kehitysmaiden korkeakoulujen tarpeille.

Kuka voi osallistua?

HEI ICI -hankkeita voi toteuttaa kehitysmaissa, jotka ovat OECD:n määritelmän mukaan kelpoisia julkisen kehitysrahoituksen vastaanottamiseen, eli nk. ODA-maissa (Official Development Assistance). Ohjelmassa etusijalle asetetaan tietyt, ohjelmadokumentin (HEI ICI Programme Document 2016–2018) kohdassa 2.4. esitetyt maat.

Ohjelma on avoin kaikille aloille.

Hankkeeseen tulee osallistua vähintään 2 korkeakoulua, joista toinen on Suomesta ja toinen jossakin kehitysmaasta. Hankkeita kannustetaan yhteistyöhön myös ei-akateemisten kumppanien, kuten yritysten, viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Lue lisää

HEI ICI Programme Document 2016–2018 (pdf)