HEIICI_kuvituskuva547x262px.jpg

Kuva: Jaakko Kaisto


Uusi haku avataan 3.4.2019 ja järjestetään kaksivaiheisena.


Tiedot hausta löytyvät Hakukuulutuksesta (Call for Applications 2019)

Haun kaksi vaihetta ovat:

 • the Call for Proposals (ensimmäinen vaihe) ja
 • the Call for Final Applications (toinen vaihe)

Molempien hakuvaiheiden hakemukset lähetetään Opetushallituksen sähköiseen Valtionavustusjärjestelmään. Viimeinen hakupäivä ensimmäisen vaiheen hakemuksille on 23.8.2019 klo 16:15.

Ensimmäisen vaiheen läpäisseitä korkeakouluja pyydetään valmistelemaan lopullinen hakemus. Alustavasti toisen vaiheen hakuaika päättyy 28. helmikuuta 2020. Tarkka päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin tällä sivulla.

Tekniset ohjeet sähköiseen hakujärjestelmään löydät täältä

Opetushallitus järjestää kaksi hakuinfo -webinaaria 12.4.2019 klo 9.30-12.00 ja 25.4.2019 klo 15.00.17.30. Jälkimmäinen webinaari nauhoitetaan ja nauhoite sekä esitys jaetaan HEI ICI nettisivuilla.

Hakuwebinaarin 25.4.2019 video

Hakuwebinaarin 25.4.2019 diat

Usein kysyttyjä kysymyksiä (in English)HAKUDOKUMENTIT


Haku sisältää seuraavat vaiheet ja hakudokumentit:

Ensimmäinen vaihe

Toinen vaihe

Mitä tuetaan?


Ohjelmaan osallistuvien projektien tulee keskittyä yhteen tai useampaan seuraavista teemoista (kuvaukset löytyvät HEI ICI Ohjelmadokumentista 2020-2024):

1. Oppimiskriisin ratkaiseminen
2. Ilmastonmuutos
3. Innovaatiot

Projektien tulee toimia yhteistyössä vähintään kahden korkeakoulun kanssa. Näistä toisen tulee olla suomalainen korkeakoulu ja toisen korkeakoulu jostain yhdestä tai useammasta seuraavista kehitysmaista:

-Eritrea, Etiopia, Kenia, Tansania, Sambia, Namibia, Mosambik,

-Palestiina, Egypti,

-Nepal, Myanmar tai Vietnam

Tuen hakijana ja hankkeen koordinaattorina toimii aina suomalainen korkeakoulu. Tavoitteiden tulee olla linjassa kehittyvien maiden korkeakoulujen tarpeiden kanssa. Kehittämiskohteita voivat olla esimerkiksi korkeakoulujen

 • opinto-ohjelmat ja opetusmenetelmät,
 • opetusmateriaalit,
 • akkreditointimenettelyt,
 • hallinnolliset rakenteet ja työmenetelmät,
 • opettajien koulutus,
 • työpajat ja seminaarit,
 • henkilökunnan kapasiteetin vahvistaminen vaihtojen kautta,
 • kansainvälisyyden ja opetushenkilökunnan vertaisoppimisen edistäminen,
 • korkeakoulujen yhteiskunnallisen aseman edistäminen,
 • yllä oleviin liittyvien palvelujen, datan keruun tai hallinnon tukeminen.

Rahoitusta ei voi käyttää

 • tutkimukseen,
 • opiskelijoiden tai vastavalmistuneiden vaihtojaksoihin,
 • yksittäisten opiskelijoiden jatko-opintoihin.

Projektin tavoitteiden tulee olla toteuttamiskelpoiset, jotta hankkeelle suunnitellut tulostavoitteet täyttyvät ja hankkeesta hyötyvät sen pääasiallinen kohderyhmä eli opiskelijat. Hankkeiden tulee edistää ohjelman tulostavoitteita, liittyä ohjelman tulosalueisiin sekä tulosindikaattoreihin, jotka on määritelty ohjelmadokumentissa (ks. HEI ICI Programme Document 2020-2024 pdf). Hankkeita kannustetaan yhteistyöhön myös ei-akateemisten kumppanien, kuten yritysten, viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa.