HEIICI_kuvituskuva547x262px.jpg

Kuva: Jaakko Kaisto

Hakijalle

Uusi haku avataan kevään 2019 aikana ja järjestetään kaksivaiheisena hakuna. Tiedot hausta löytyvät Hakukuulutuksesta (Call for Applications 2019) - LINKKI

Haun kaksi vaihetta ovat:

1. The Call for Proposals (ensimmäinen vaihe) ja

2. The Call for Final applications (toinen vaihe)


Molempien hakuvaiheiden hakemukset lähetetään Opetushallituksen sähköiseen Valtionavustusjärjestelmään. Viimeinen hakupäivä ensimmäisen vaiheen hakemuksille on 15.5.2019 klo 16:15. Ensimmäisen vaiheen läpäisseitä korkeakouluja pyydetään valmistelemaan lopullinen hakemus. Alustava viimeinen hakupäivä on 15.10.2019 klo 16:15. Tarkka päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin tällä sivulla. Tekniset hakuohjeet järjestelmään julkaistaan tällä hakusivulla maaliskuun aikana.

Haku sisältää seuraavat vaiheet ja hakudokumentit:

Ensimmäinen vaihe

 • Verkkohakemus

 • Liite: Project Proposal (LINKKI HAKULOMAKKEESEEN)

Toinen vaihe

 • Verkkohakemus

 • Liitteet (mallipohjat alla):

  • Hankedokumentti (LIITE 1)

  • Tuloskehikko (LIITE 2)

  • Työsuunnitelma ja Budjetti (LIITE 3A ja 3B)

  • Key Expert -lomakkeet (LIITE 4)

  • Riskienhallinta -analyysi (LIITE 5)

Mitä tuetaan?

Ohjelmaan osallistuvien projektien tulee keskittyä yhteen tai useampaan seuraavista teemoista (kuvaukset löytyvät HEI ICI Hankedokumentista 2020-2023):

1. Oppimiskriisin ratkaiseminen

2. Ilmastonmuutos

3. Innovaatiot

Projektien tulee toimia yhteistyössä vähintään kahden korkeakoulun kanssa. Näistä toisen tulee olla suomalainen korkeakoulu ja toisen korkeakoulu jostain seuraavista kehitysmaista: Etiopia, Kenia, Tansania, Sambia, Namibia, Mosambik, Palestiinalaisalueet, Egypti, Nepal, Myanmar tai Vietnam.

Tuen hakijana ja hankkeen koordinaattorina toimii aina suomalainen korkeakoulu. Tavoitteiden tulee olla linjassa kehittyvien maiden korkeakoulujen tarpeiden kanssa. Kehittämiskohteita voivat olla esimerkiksi korkeakoulujen

 • opinto-ohjelmat ja opetusmenetelmät,

 • opetusmateriaalit,

 • akkreditointimenettelyt,

 • hallinnolliset rakenteet ja työmenetelmät,

 • opettajien koulutus,

 • työpajat ja seminaarit,

 • henkilökunnan kapasiteetin vahvistaminen vaihtojen kautta,

 • kansainvälisyyden ja opetushenkilökunnan vertaisoppimisen edistäminen,

 • korkeakoulujen yhteiskunnallisen aseman edistäminen,

 • yllä oleviin liittyvien palvelujen, datan keruun tai hallinnon tukeminen.

Rahoitusta ei voi käyttää

 • tutkimukseen,

 • opiskelijoiden tai vastavalmistuneiden vaihtojaksoihin,

 • yksittäisten opiskelijoiden jatko-opintoihin.Projektin tavoitteiden tulee olla toteuttamiskelpoiset, jotta hankkeelle suunnitellut tulostavoitteet täyttyvät ja hankkeesta hyötyvät sen pääasiallinen kohderyhmä eli opiskelijat.


Hankkeiden tulee edistää ohjelman tulostavoitteita, liittyä ohjelman tulosalueisiin sekä tulosindikaattoreihin, jotka on määritelty ohjelmadokumentissa (ks.
HEI ICI Programme Document 2020-2023 pdf). Hankkeita kannustetaan yhteistyöhön myös ei-akateemisten kumppanien, kuten yritysten, viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Hakemuksen liitteet

HankedokumenttiProject Document, Attachment 1 (doc)
TuloskehikkoThe Results Framework, Attachment 2 (doc)
TyösuunnitelmaThe Work Plan, Attachment 3A (xls)
BudjettiBudget, Attachment 3B (xls)
Key expert -lomakkeetKey expert forms, Attachment 4 (doc)
Riskienhallinta -analyysiThe Risk Analysis Matrix, Attachment 5 (doc)