Elinikäisen oppimisen toimintaohjelma

jean_monnet_magnus_froderberg480x262px.jpg

Kuva: Magnus Fröderberg | norden.org

Jean Monnet -ohjelma 2007-2013

Tämä ohjelma on päättynyt vuonna 2013.
Uusi ohjelma on Erasmus+ (2013-2020)

Jean Monnet -ohjelma rahoittaa Euroopan yhdentymistä koskevaa opetusta, tutkimusta ja pohdintaa korkeakouluissa eri puolilla maailmaa. Ohjelman avulla tuetaan myös erilaisia laitoksia ja järjestöjä, jotka ovat erikoistuneet Euroopan yhdentymistä koskeviin kysymyksiin sekä koulutuskysymyksiin erityisesti eurooppalaisesta näkökulmasta.

Ohjelma sisältää kolme avaintoimintoa:

 1. Jean Monnet -toiminto, johon voivat osallistua myös kolmansien maiden laitokset. Toiminto rahoittaa Jean Monnet-opetushankkeita, joita ovat Jean Monnet-moduulit, -oppituolit ja henkilökohtaiset oppituolit sekä muita akateemisia ja tutkimushankkeita.
 2. Toiminta-avustukset tietyille Euroopan yhdentymiseen liittyviä kysymyksiä käsitteleville laitoksille: College of Europe, Firenzen yliopistollinen Eurooppa-instituutti, Maastrichtin julkisen hallinnon Eurooppa-instituutti (EIPA), Academy of European Law (ERA), Trier, Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus, Middelfart ja Eurooppa-koulutuksen kansainvälinen keskus, Nizza (CIFE).
 3. Toiminta-avustukset koulutusalalla toimiville muille eurooppalaisille laitoksille ja järjestöille.

Erityistavoitteet

 • lisätä Euroopan yhdentymisen tutkimusta käsittelevää opetusta, tutkimusta ja pohdintaa
 • tukea erilaisia laitoksia ja järjestöjä, jotka ovat erikoistuneet Euroopan yhdentymistä koskeviin kysymyksiin sekä koulutuskysymyksiin eurooppalaisesta näkökulmasta tarkasteltuna.

Toiminnalliset tavoitteet

 • Euroopan yhdentymistä käsittelevän opetuksen, tutkimuksen ja pohdinnan korkean tason edistäminen.
 • Sellaisten eurooppalaisten laitosten tukeminen, jotka ovat erikoistuneet Euroopan yhdentymistä koskeviin kysymyksiin.
 • Koulutusalalla toimivien korkealaatuisten eurooppalaisten laitosten ja järjestöjen toiminnan tukeminen.

Jean Monnet -ohjelma kattaa jo 62 maata ympäri maailman, ja 740 yliopistoa tarjoaa ohjelmaan liittyvää opetusta.

Kenelle Jean Monnet -ohjelma on tarkoitettu?

 • Korkeakouluille Euroopan unionin alueella sekä sen ulkopuolella.
 • Euroopan yhdentymiseen erikoistuneille opettajille, luennoitsijoille sekä tutkijoille korkeakouluissa Euroopan alueella sekä sen ulkopuolella.
 • Laitoksille ja järjestöille, jotka ovat erikoistuneet Euroopan yhdentymistä koskeviin kysymyksiin.

Jean Monnet -ohjelmaa hallinnoi Euroopan komission toimeenpanovirasto (Executive Agency). Tarkemmat ohjeet komission Jean Monnet-sivuilta.

Hakuaika

Jean Monnet-toimintoon on hakuaika kerran vuodessa helmikuussa.

Hakulomake ja -ohjeet

Hakulomake ja -ohjeet komission toimeenpanoviraston sivuilla.

Linkit

Euroopan komission Jean Monnet-sivut

Euroopan komission toimeenpanoviraston (EACEA) Jean Monnet-sivut

Yhteystiedot:

Outi Jäppinen