Lue lisää

Tarkemmat maakohtaiset tiedot harjoittelupaikoista 2015 löytyvät Harjoittelupaikat 2015 -sivulta.

Hakijalle helmikuussa 2016

Maaohjelmien hakuaika päättyi 23.2.2016 klo. 16.15. Kaikille hakijoille on ilmoitettu haun etenemisestä sähköpostilla viimeistään 5.4.2016. Maaohjelmien hakukierrosta ei järjestetä syksyllä 2016.

Kuka voi hakea?

CIMOn maaohjelmien harjoitteluun voi hakea

 • vähintään 18-vuotias
 • yliopistossa, korkeakoulussa tai ammatillisessa oppilaitoksessa päätoimisesti opiskeleva tai
 • vastavalmistunut: harjoittelun alkaessa tutkinnon suorittamisesta on saanut kulua enintään yksi vuosi
 • eikä hakija ole aikaisemmin saanut CIMOn harjoitteluapurahaa.

Huom! Brasiliaan hakijoista opiskelijat voivat hakea kaikkia paikkoja. Vastavalmistuneet voivat hakea Brasiliaan vain 3 kk:n harjoitteluun NGO-organisaatioihin.

CIMOn apuraha voidaan myöntää

 • Suomessa perustutkintoa suorittaville ja vastavalmistuneille suomalaisille tai Suomessa pysyvästi asuville. Apurahaa ei voida myöntää ulkomaan kansalaiselle, jos Suomessa olemisen pääasiallinen tarkoitus on opiskelu.
 • Ulkomailla perustutkintoa suorittaville suomalaisille tai ulkomailla perustutkinnon suorittaneille, vastavalmistuneille suomalaisille.

Ulkomaalaisille hakijoille ei voida myöntää apurahaa harjoitteluun heidän omassa kotimaassaan.

Esivalinta CIMOssa

Hakijalta edellytetään

 • harjoittelu- tai työkokemusta (ei tarvitse olla samalta alalta)
 • riittävää kielitaitoa (aikaisempi oleskelu kohdemaassa tai kielialueella, kieliopinnot)
 • vähintään toisen vuoden opintoja

Eduksi lasketaan

 • aikaisempi oleskelu, harjoittelu tai vaihto-opiskelu kohdemaassa tai kielialueella
 • opintojen soveltuvuus juuri ko. harjoittelupaikkaan

Hakijoiden esivalinta tehdään CIMOssa. Esivalinnasta pääsee jatkoon noin 20-30 prosenttia hakijoista. Lopullisen valinnan tekee työnantaja.

Tiedot CIMOn suorittaman esivalinnan tuloksista (jatkoon pääsystä tai siitä karsiutumisesta) ilmoitetaan sähköpostilla kaikille hakijoille viimeistään 5.4.2016.

Työnantajat tekevät lopullisen päätöksen valitusta harjoittelijasta huhti-toukokuun aikana, jos harjoittelujakso alkaa kesällä 2016. Syksyllä alkavista harjoittelujaksoista vahvistuksen saa viimeistään elo-syyskuussa ja vuoden 2017 alussa alkavista harjoitteluista viimeistään loppuvuodesta 2016. Maaliskuussa 2017 alkavista harjoittelujaksoista vahvistus tulee viimeistään alkuvuodesta 2017 aikana.

Eri maiden työkulttuurista johtuen maasta ja työnantajasta riippuen vahvistus harjoittelupaikasta saattaa tulla melko lähellä harjoittelujakson alkua. Saatuamme tiedon harjoittelupaikasta, ilmoitamme siitä välittömästi hakijalle sähköpostilla ja lähetämme samalla ohjeet jatkoa varten.

Lisätietoja

Jaana Mutanen