Muualla Opetushallituksen palveluissa

Työharjoittelu
Maailmalle.net

Hakijalle

Harjoitteluun voi hakea

 • vähintään 18-vuotias
 • korkeakoulussa päätoimisesti opiskeleva tai
 • vastavalmistunut: harjoittelun alkaessa tutkinnon suorittamisesta on saanut kulua enintään yksi vuosi
 • eikä hakija ole aikaisemmin saanut EDUFIn (tai CIMOn) harjoitteluapurahaa.
 • HUOM! Myös niille jotka ovat jo saaneet CIMOlta tukea harjoitteluun voidaan etsiä harjoittelupaikka Venäjältä, Brasiliasta tai Chilestä. Tässä tapauksessa tuki harjoitteluun täytyy kuitenkin hakea muualta kuin meiltä, esim. omasta oppilaitoksesta.

Huom! Brasiliaan hakijoista opiskelijat voivat hakea kaikkia paikkoja. Brasilian lupasäännösten takia vastavalmistuneet voivat hakea Brasiliaan vain 3 kk:n harjoitteluun NGO-organisaatioihin.

Apuraha EDUFI-harjoitteluun voidaan myöntää

 • Suomessa perustutkintoa suorittaville ja vastavalmistuneille suomalaisille tai Suomessa pysyvästi asuville. Apurahaa ei voida myöntää ulkomaan kansalaiselle, jos Suomessa olemisen pääasiallinen tarkoitus on opiskelu.
 • Ulkomailla perustutkintoa suorittaville suomalaisille tai ulkomailla perustutkinnon suorittaneille, vastavalmistuneille suomalaisille.

Ulkomaalaisille hakijoille ei voida myöntää apurahaa harjoitteluun heidän omassa kotimaassaan.

Esivalinta EDUFI-harjoittelussa

Hakijalta edellytetään

 • harjoittelu- tai työkokemusta (ei tarvitse olla samalta alalta)
 • riittävää kielitaitoa (aikaisempi oleskelu kohdemaassa tai kielialueella, kieliopinnot)
 • vähintään toisen vuoden opintoja

Eduksi lasketaan

 • aikaisempi oleskelu, harjoittelu tai vaihto-opiskelu kohdemaassa tai kielialueella
 • opintojen soveltuvuus juuri ko. harjoittelupaikkaan

Hakijoiden esivalinta tehdään Suomessa. Lopullisen valinnan tekee kohdemaan EDUFI-harjoittelupaikan työnantaja.

Tiedot esivalinnan tuloksista (jatkoon pääsystä tai siitä karsiutumisesta) ilmoitetaan sähköpostilla kaikille hakijoille viimeistään 18.4.2019.

EDUFI-harjoittelun ulkomaiset yhteistyökumppanit etsivät jatkoon päässeille hakijoille sopivan harjoittelupaikan mahdollisimman nopealla aikataululla. Harjoittelupaikat etsitään usein harjoittelun alkamisajan mukaisessa järjestyksessä.

Eri maiden työkulttuurista johtuen, siis maasta ja työnantajasta riippuen vahvistus harjoittelupaikasta saattaa tulla jopa vasta melko lähellä harjoittelujakson alkua. Saatuamme tiedon harjoittelupaikasta, ilmoitamme siitä välittömästi hakijalle sähköpostilla ja lähetämme samalla ohjeet jatkoa varten.

Lisätietoja

jaana.mutanen@oph.fi