Muualla Opetushallituksen palveluissa

Maailmalle.net
Kokemuksia maailmalta

Muualla verkossa

Ulkoministeriö
Matkustaminen

World Time Server
Current Times

Harjoittelijalle

Tällä sivulla annetaan hyödyllistä tietoa harjoittelijoille, jotka ovat saaneet työharjoittelupaikan ulkomailta Opetushallituksen kautta:

 • Harjoittelupaikka varmistuu
 • Opetushallituksen apuraha
 • Vakuutukset
 • Lupa-asiat
 • Asuminen
 • Yhteystiedot Suomen edustustoon
 • Työ- ja vapaa-aika
 • Raportointi

Tutustu myös oman oppilaitoksesi ohjeistukseen ulkomaille harjoitteluun lähteville.

Maaohjelmien paikkoihin yrityksiin ja paikallisiin järjestöihin valitujen ohjeistus:
Ohjeistus yrityksistä ja paikallisista järjestöistä harjoittelupaikan saaneille (pdf)

Harjoittelupaikka varmistuu

Harjoittelijan on hyvä olla yhteydessä tulevaan työnantajaansa mahdollisimman pian harjoittelupaikan varmistumisen jälkeen. Kannattaa varmistaa muun muassa

 • harjoittelutehtävät, jos työnantaja ei ole ilmoittanut niistä tähän mennessä tarpeeksi täsmällisesti
 • harjoitteluaikainen työnohjaus sekä
 • neuvotella työsopimuksen solmimisesta.

Opetushallitus ei vaadi, että harjoittelujaksosta pitää kertyä opintopisteitä, mutta asiasta kannattaa neuvotella oman oppilaitoksensa kanssa. Tärkeintä harjoittelujaksossa on kuitenkin ammatillisten valmiuksien kartuttaminen.

Opetushallituksen apuraha

Harjoittelusta maksetaan apurahaa tai palkkaa. Apurahan saaja ei ole oikeutettu Erasmus-harjoittelutukeen samalle harjoittelujaksolle. Harjoittelija vastaa itse matkajärjestelyistä ja -kustannuksista.

Opetushallituksen apuraha on verotonta tuloa. Opetushallitus ilmoittaa yksittäisille henkilöille maksetuista yli 1000 euron apurahoista verottajalle vuoden lopussa. Myös Kela saa tiedon apurahoista. Jos harjoittelijalle maksetaan palkkaa, verot maksetaan työskentelymaahan.

Jos harjoittelusta maksetaan Opetushallituksen apurahaa, apurahapäätös tehdään viimeistään viikkoa ennen harjoittelun alkua. Opetushallituksen apuraha määräytyy kunkin maan elinkustannusten mukaan. Apurahoista päätetään vuosittain. Opetushallituksella ei ole mahdollisuutta maksaa suurempia apurahoja harjoittelijoille esimerkiksi harjoittelun aikana tapahtuvan harjoittelujakson pidentämisen takia.

Apuraha voidaan maksaa kotimaiselle tai ulkomaiselle tilille. Jos apuraha maksetaan ulkomaiselle tilille, veloitetaan apurahasta pankin siirtokulut. Apurahan maksamista varten Opetushallitus tarvitsee tiedoksi

 • harjoittelijan IBAN-tilinumeron
 • pankin BIC-koodin ja
 • henkilötunnuksen.

Apuraha lähtee maksatukseen ennen harjoittelujakson alkua. Maksatuspäivämäärä on mainittu kirjallisen apurahapäätöksen alareunassa. Apuraha maksetaan kolmen kuukauden erissä. Jos harjoittelu kestää yli kolme kuukautta (4-6 kk), toinen erä apurahasta (1-3 kk) maksetaan noin kolmen kuukauden päästä siitä, kun ensimmäinen erä on maksettu.

Apurahataulukko maittain 2019 (pdf)
Apurahat vuonna 2019 alkaville harjoittelujaksoille

Suomesta ulkomaille
Verohallinto

Vakuutukset

Harjoitteluun lähtevän kannatta selvittää, mitä vakuutuksia tarvitaan

 • matkalla Suomesta harjoittelumaahan ja takaisin
 • työmatkoille ja työajalle ulkomailla sekä
 • vapaa-ajalle ulkomailla.

Harjoittelija voi tarvita seuraavia vakuutuksia:

 • matkavakuutus
 • sairaus- ja tapaturmavakuutus
 • vastuuvakuutus (muille aiheutetut henkilö- ja esinevahingot)

Jos harjoittelija saa apurahaa, ei työnantaja useinkaan vakuuta harjoittelijaa. Jos harjoittelusta maksetaan palkkaa, kannattaa varmistaa kuuluminen työnantajan vakuutusten piiriin. Omasta oppilaitoksesta selviää, onko opiskelijoiden tapaturmavakuutus voimassa ulkomaan työharjoittelun ajan.

Kotivakuutukseen voi sisältyä vastuuvakuutus tai matkatavaravakuutus. Jatkuvassa matkavakuutuksessa on yleensä rajoituksia ulkomailla oleskelun kestolle, joten siihen voi tarvita lisävakuutuksen.

EU- ja ETA-maihin sekä Sveitsiin lähtevät voivat hakea Kelasta eurooppalaisen sairaanhoitokortin, jolla osoitetaan oikeus sairaanhoitoon kyseisessä maassa. Kelasta kannattaa myös kysyä lisäohjeistusta sairausvakuutusasioista muihin kuin EU ja ETA-maihin mentäessä.

Jos harjoittelijalla on jokin pysyvä sairaus, toivotaan hänen ilmoittavan siitä mielellään jo oman turvallisuutensa vuoksi Opetushallitukseen ja työnantajalle.

Maasta- ja maahanmuutto
Kela

Eurooppalainen sairaanhoitokortti
Kela

Matkavakuutus
Ulkoasiainministeriö

Lupa-asiat

Jos harjoittelu kestää yli kolme kuukautta, tulee EU- ja ETA-alueelle harjoittelemaan lähtevien rekisteröityä mahdollisimman pian maahan saapumisen jälkeen paikallisen viranomaisen luona. Muihin maihin harjoittelemaan lähtevien tulee sopia lupa-asioista työnantajan kanssa harjoittelupaikan varmistuttua.

Lupa-asioista Suomessa vastaava viranomainen on kyseisen maan Helsingissä tai Suomen lähialueilla sijaitseva suurlähetystö. Lupa-asiat tulee tarkistaa hyvissä ajoin ennen harjoittelun alkua, koska lupien saaminen voi kestää useita kuukausia.

Venäjälle tarvitaan aina viisumi. Sen anomiseksi pitää pyytää venäläistä työnantajaa lähettämään kutsu, jos se on mahdollista. Venäjälle mentäessä on täytettävä maahantulokortti, jota tarvitaan rekisteröitymiseen harjoittelukohteessa. Rekisteröityminen tehdään heti harjoittelukohteeseen saavuttua.

Viisumipalvelut
Suomi-Venäjä –seura

Suomen kansalaisen viisumi ja oleskelulupa
Ulkoasiainministeriö

Asuminen

Osa työnantajista voi auttaa asunnon järjestämisessä. Jos asiasta ei ole mainintaa paikkatarjouksessa, kannattaa tulevalta työnantajalta kuitenkin kysyä vinkkejä asunnon hankkimisesta.

Jos harjoittelu tapahtuu ulkomaisessa oppilaitoksessa, on usein mahdollista saada asunto oppilaitoksen asuntolasta. Oppilaitosten tarjoamien asuntojen taso ja hinnat saattavat vaihdella esimerkiksi sen mukaan, minkä ohjelman kautta harjoittelija on oppilaitokseen tullut. Asumiseen liittyviä vinkkejä voi saada myös Opetushallituksen maaoppaista.

Maailmalle.net

Yhteystiedot Suomen edustustoon

Suomalaisharjoittelijoiden on hyvä jättää yhteystietonsa paikalliseen Suomen edustustoon harjoittelumaahan saavuttuaan. Suurlähetystöt ovat esittäneet kyseisestä asiasta toivomuksen Opetushallitukseen. Edustustoharjoittelijoiden yhteystietojen keräämisestä huolehtii työnantaja.

Edustustot verkossa
Ulkoasiainministeriö

Työ- ja vapaa-aika

Harjoitteluajan viikoittaisen työajan ei tulisi ylittää viittä päivää eikä päivittäisen työajan tuntimäärältään Suomessa normaaliksi katsottavaa työpäivää. Jos harjoittelija tekee päivässä tai viikossa työtä tämän ylittävän ajan, tulee hänen saada ylityötunnit vastaavasti vapaana tai vapaapäivinä.

Apurahalla harjoittelevalle ei kuulu automaattisesti lomapäiviä. Osa työnantajista on kuitenkin suoraan tai keskinäisten keskustelujen pohjalta myöntänyt harjoittelijalle kaksi päivää lomaa harjoittelukuukautta kohden.

Raportointi

Opetushallituksen kautta harjoittelupaikan tai apurahan saaneiden on täytettävä arviointilomake harjoitteluajasta. Työnantajan kirjoittama todistus työharjoittelusta liitetään lomakkeeseen. Tiedot auttavat harjoitteluohjelmien laadun parantamisessa.

Internship report
Harjoittelun sähköinen arviointilomake

Tietosuojakäytäntö Opetushallituksessa