Lue lisää

IAESTE Covering Letter Guidelines (pdf)

Ohjeet työnantajalle osoitetun hakemuksen kirjoittamiseen

Hakijamäärät paikoittain päähaussa 3.-14.2.2014 (pdf)

Muualla verkossa

IAESTEn kansainvälinen verkkopalvelu

IAESTE.org

IAESTEn kansainvälinen Facebook-sivu

IAESTE

Suomen IAESTEn Facebook-profiili

IAESTE Finland

Tietoa Ombudsmanin toiminnasta IAESTEn verkkopalvelussa

IAESTE Ombudsman

Tietoa CERNin (European Organisation for Nuclear Research) ja ESOn (Euroopan eteläinen observatorio) tarjoamista työ- tai harjoittelupaikoista

Töihin CERNiin ja ESOon

Hakijalle

IAESTE-ohjelmaan voit hakea

  • helmikuun päähaussa, jossa paikkojen harjoittelujaksot sijoittuvat pääosin kesään. Vuoden 2014 päähaku on päättynyt.
  • maalis-huhtikuun rästihaussa, jossa on haettavana päähaussa täyttämättä jääneitä tai perumisen vuoksi vapautuneita paikkoja. Rästihaku on päättynyt.
  • jatkuvassa haussa. Lisätietoja kohdasta Jatkuva haku.

Yleiset hakukriteerit

IAESTE-harjoitteluun voi hakea, jos on:

  • vähintään 18-vuotias
  • yliopistossa, korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa päätoimisesti opiskeleva
  • vastavalmistunut: joihinkin paikkoihin voi hakea, jos harjoittelun alkaessa tutkinnon suorittamisesta on kulunut yleensä enintään yksi vuosi.
  • englanninkielentaitoinen

Ulkomaiset opiskelijat voivat osallistua IAESTE-hakuun, mikäli he opiskelevat Suomessa koko tutkintoa. Ulkomaiset ns. vaihto-opiskelijat eivät voi tulla valituiksi IAESTE-harjoittelupaikkoihin. Joidenkin maiden kohdalla on rajoitteita hakijan kansalaisuudesta muun muassa viisumikäytäntöjen takia.

Tarkemmat vaatimukset muun muassa opintovaihetta, alaa, kielitaitoa ja kansalaisuutta koskien ovat paikkakohtaisia. Löydät ne paikkakuvauksista haun ollessa käynnissä.

Hakumenettely

1. Perehdy tarkasti paikkakuvauksiin, ennen kuin aloitat hakulomakkeen täyttämisen. Hae vain paikkoja, joiden vaatimukset täytät, ja joiden harjoitteluajankohta sopii aikatauluihisi.

2. Perehdy sähköisen hakulomakkeen täyttöohjeisiin ennen lomakkeen täyttämistä.

Sähköisen hakulomakkeen täyttöohjeet (pdf)

Lomakkeeseen liitetään englanninkielisinä:

  • CV
  • opintosuoritusote
  • jokaista hakemaasi paikkaa varten työnantajalle osoitettu hakemus (katso oikean palstan ohjeet (IAESTE Covering Letter Guidelines) hakemuksen tekoon)

Valmistele liitteet ennen kuin aloitat lomakkeen täyttämisen.

3. IAESTE-haussa voit hakea neljään (4) paikkaan. Hakeminen tapahtuu sähköisen hakulomakkeen kautta. Valitse aloitussivulla "IAESTE". Lomake on auki vain haun aikana.

4. Rästihaussa lähetä välittömästi paikkaa haettuasi viesti osoitteeseen niina.juuti(a)cimo.fi ja kerro mitä paikkaa tai paikkoja olet hakenut. Paikkoihin valitaan ensimmäinen sopiva hakija. Paperiversioita ei tarvitse lähettää.

Paikkoihin valitaan vain yksi ehdokas, jonka hakemus toimitetaan eteenpäin kohdemaahan lopullista valintaa varten. Nämä harjoittelupaikat ovat haussa vain Suomessa.


Jatkuva haku

Osa IAESTE-maista tarjoaa harjoittelupaikkoja läpi vuoden. Eniten paikkoja on haussa keväällä, mutta tilannetta kannattaa katsoa muulloinkin. Nämä paikat ovat haussa useassa maassa.

Jatkuvan haun ohjeet:

1. Tutustu paikkatarjontaan paikkasivustolla

List of International Internships

2. Sopivan paikan löydettyäsi lähetä englanninkielinen CV ja opintorekisteriote osoitteeseen niina.juuti(a)cimo.fi ja kerro mistä paikasta olet kiinnostunut. Muista mainita paikan referenssinumero.

3. Varmistamme onko paikka vielä vapaa, ja tarkistamme täytätkö paikan vaatimukset. Mikäli kaikki on kunnossa, lähetämme sinulle lisäohjeita.