Toimi näin

1. Varmista, että täytät ohjelman yleiset hakukriteerit (kts. viereinen palsta).
2. Valitse 1 paikka, johon haluat hakea.
3. Paikkatieto-kohtaan on merkitty kaupunki, paikan numero ja kohdemaa. Tarvitset nämä tiedot täyttäessäsi hakulomaketta.
4. Erityisosaamisalojen paikkoja haetaan samalla lomakkeella kuin organisaatio-ohjelmien paikkoja. Tutustu ajoissa hakulomakkeen täyttöohjeisiin ja tarvittaviin liitteisiin.
5. Täytä sähköinen hakulomake. Hakemus tulostetaan ja lähetetään allekirjoitettuna CIMOon.

Paikkatiedot:
Erityisosaamisalojen paikat syksyllä 2015

Hakuohje ja -lomake
Organisaatio-ohjelmien osiossa. Hakulomake on auki hakuaikana. Vuoden 2015 hakuaika on päättynyt.

Harjoittelu erityisosaamisaloilla

Maaohjelmien erityisosaamisalojen hakukierros on järjestetty organisaatio-ohjelmien hakukierroksen yhteydessä kerran vuodessa syksyllä. Vuoden 2015 hakuaika on päättynyt. Seuraavan hakukierroksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Hakija voi osallistua vain toiseen näistä hakukierroksista. Maaohjelmien erityisosaamisalojen hakukierroksella voi hakea yhden kohdemaan yhtä harjoittelupaikkaa.

Hakukierros syyskuussa 2015

Harjoittelun pituus on yleensä vähintään 3 kk. CIMO tukee harjoittelua apurahalla 3 kuukauden ajan. Harjoittelu alkaa tammi-maaliskuun 2016 aikana.

Harjoittelupaikkoja on niin Suomen kuin kohdemaidenkin erityisosaamisalueilla. Kohdemaat vuoden 2015 haussa ovat BRIC-maista
Kiina, Intia, Brasilia sekä tämän lisäksi Chile jonne Suomella on pitkäaikaista yhteistyötä.

Paikkoja on tarjolla seuraavilla aloilla:

 • puhdas teknologia, uusiutuvat energiat, ympäristö
 • teollinen muotoilu
 • turismi ja majoituspalvelut (hotel management)
 • sosiaaliala
 • IT ja peliteollisuus
 • opetus- ja kasvatus (kasvatustiede ja englannin kielen opetus)
 • viiniteollisuus: maataloustiede, kemia, logistiikka, turismi
 • konetekniikka, sähkövoimatekniikka, energiatekniikka

Väiltysmaksut ja apuraha

CIMO maksaa valitulle harjoittelijalle apurahan. CIMO ei peri välityspalkkiota. Kohdemaiden yhteistyöorganisaatiot, jotka järjestävät harjoittelupaikkoja kussakin maassa, perivät välitysmaksun.

CIMOn apuraha:

 • Kiina 1180 e/kk
 • Intia 840 e/kk
 • Brasilia 1010 e/kk
 • Chile 1010 e/kk

Cimon apuraha ei kata kaikkia harjoittelun kustannuksia. Tutustu sivuun Harjottelijalle

Paikallisten yhteistyöorganisaatioiden parimät välitysmaksut:

 • Kiina 400 e
 • Intia 450 e, josta 100 e (kirjoittautumismaksu) maksetaan ulkomaisen yhteistyöorganisaation ensimmäisen yhteydenotton yhteydessä
 • Brasilia: 590 USD (n. 550 euroa), josta 100 e (kirjoittautumismaksu) maksetaanulkomaisen yhteistyöorganisaation ensimmäisen yhteydenotton yhteydessä
 • Chile 350 euroa, josta 100 e (kirjoittautumismaksu) maksetaan ulkomaisen yhteistyöorganisaation ensimmäisen yhteydenotton yhteydessä

Harjoittelupaikkaan valitut maksavat välitysmaksun tai loput siitä kohdemaahan, kun työnantaja tekee lopullisen päätöksen. Maksu maksetaan noin kuukautta ennen harjoittelun alkua.

Yleiset hakukriteerit

Harjoitteluun voi hakea, jos on

 • vähintään 18-vuotias
 • yliopistossa, korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa päätoimisesti opiskeleva tai
 • vastavalmistunut: harjoittelun alkaessa tutkinnon suorittamisesta on saanut kulua enintään yksi vuosi.

CIMOn apuraha voidaan myöntää

 • Suomessa perustutkintoa suorittaville ja vastavalmistuneille suomalaisille tai Suomessa pysyvästi asuville tai
 • ulkomailla perustutkintoa suorittaville suomalaisille tai ulkomailla perustutkinnon suorittaneille, vastavalmistuneille suomalaisille,
 • jos hakija ei ole saanut CIMOn harjoitteluapurahaa aikaisemmin,
 • eikä saa Erasmus-tukea samalle harjoittelujaksolle.

Poikkeus edellisiin ehtoihin: Brasiliaan hakijan on oltava opiskelija, joten vastavalmistuneet eivät voi hakea sinne.

Huom! Apurahaa ei voida myöntää ulkomaan kansalaiselle, jos Suomessa olemisen pääasiallinen tarkoitus on opiskelu.

Pysyvästi Suomessa asuva ulkomaan kansalainen ei voi tulla valituksi harjoitteluun siihen maahan, jonka kansalaisuus hänellä on.

Hakijoilta edellytetään

 • opintojen soveltuvuutta ko. harjoittelupaikkaan
 • harjoittelu- tai työkokemusta
 • riittävää kielitaitoa (aikaisempi oleskelu kohdemaassa tai kielialueella, kieliopinnot): englannin ja/tai portugalin taitoa paikkatarjouksesta riippuen
 • vähintään kolmannen vuoden opiskelija

Esivalinta CIMOssa

Hakijoiden esivalinta tehdään CIMOssa niiden hakijoiden joukosta, jotka täyttävät

 • edellä mainitut yleiset hakukriteerit ja
 • joilla on paikkakuvaukseen parhaiten sopiva koulutus, työkokemus, kielitaito ja muut ominaisuudet.
 • Hakijan eduksi lasketaan aikaisempi oleskelu, harjoittelu tai vaihto-opiskelu kohdemaassa tai kielialueella.

CIMO lähettää tiedot 3-5 hakijasta paikkaa kohden kunkin kohdemaan yhteistyöorganisaatiolle, joka toimittaa hakemukset edelleen paikallisille työnantajille. Lopullisen valinnan tekee työnantaja.

Tiedot CIMOn suorittaman esivalinnan tuloksista (jatkoon pääsystä tai siitä karsiutumisesta) ilmoitetaan sähköpostilla kaikille hakijoille viimeistään 16. marraskuuta 2015.