CIMOn kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2013

Eri alat, Temuco ja muu Etelä-Chile (Chillánin ja Puerto Monttin välillä) ja Pohjois-Chilessä Arica sekä Santiago de Chile ja lähialueet, alasta ja mahdollisuuksista riippuen

Opiskeluala
Eri alat
Maa Chile
Hakulomakkeella
Various Fields of Study
Harjoitteluaika
3 kuukautta sopimuksen mukaan. Harjoittelun voi aloittaa aikaisintaan toukokuussa. Se tulee aloittaa viimeistään hakua seuraavan vuoden maaliskuussa. Harjoittelu ei ole yleensä ole mahdollista lomakautena tammi- ja helmikuussa. Tämä riippuu kuitenkin alasta ja siitä missä päin Chileä harjoittelu tapahtuu.
Työtehtävät

Harjoittelupaikkoja on tarjolla mm. seuraavilla aloilla:

Englannin kielen opetus ja englannin kieleen liittyvät kansainväliset projektit korkeakoulussa (English students of Finland and Chile as Language Partners), viinitilat (esittelykierrokset ja tapahtumat), terveysala - maaseudulla ja kaupungissa (julkinen terveydenhoito, kuntoutus, terveydenhoitaja jne.), metsäinsinöörit ja metsätalous, ympäristötiede (ympäristökasvatus sekä sellu- ja kaivosteollisuus), psykologia, valokuvaajat, sosiaalityö (social workers, sports and recreation experts), kv.kauppa ja kv.markkinointi, logistiikka (food import and export), ravintola-ala (kokit), maantiede, toimittaja, turismi, graafinen suunnittelu, koneinsinöörit, arkkitehdit, kaivosala yms.

Valintakriteerit Opiskelijat tai vastavalmistuneet (valmistumisesta kulunut korkeintaan vuosi harjoittelun alkaessa). Latinalaiseen Amerikkaan suuntaavan harjoittelijan tulee pystyä toimimaan omatoimisesti sekä pystyä mukautumaan paikallisiin olosuhteisiin.
Palkka CIMOn apuraha ja/tai vastaanottavan tahon tuki yhteensä 1010 euroa/kk. CIMO maksaa tukea enimmillään 3 kk.
Työskentelykieli espanja, opiskelijalla tulee olla vähintään keskitason espanjan kielen taito.
Asunto CIMOn yhteistyöorganisaatio pystyy tarvittaessa auttamaan asunnon järjestämisessä. Asuntojen sisälämpötila saattaa vaihdella riippuen vuodenajasta, paikkakunnasta ja asunnosta.
Vakuutus Harjoittelijan tulee hankkia vakuutus, joka on voimassa myös työskentelyaikana. Vakuutuksen hankkiminen on pakollista. CIMOn chileläinen yhteistyökumppanit tarkistaa vakuutuksen olemassaolon.
Luvat Harjoitteluun valitun tulee hankkia etukäteen työviisumi Chilen Suomessa sijaitsevasta suurlähetystöstä. Viisumin hankkimiseen varattava riittävästi aikaa. Harjoitteluun tarvittavaa viisumia ei saa enää Chilestä. Viisumin hankkiminen harjoitteluun on pakollista.
Lisätietoja

Harjoittelupaikan välitysmaksu on 350 euroa. Välitysmaksu maksetaan suoraan CIMOn chileläiselle yhteistyöorganisaatiolle pankin kautta maahan saavuttua. Harjoittelun alettua ei mitään maksuja makseta takaisin. Tarjolla on myös kielikursseja eri maksusta.

Mikäli työnantaja on suostuvainen, harjoittelija voi halutessaan sopia myös 3 kuukautta pidemmästä harjoittelujaksosta. CIMO tukee harjoittelua kuitenkin vain 3 kuukautta. Mitä pitempi harjoittelujakso on, sitä enemmän se hyödyttää ammatillisesti. Harjoittelu mahdollistaa ammatillisen kielitaidon parantamisen ja syventymisen espanjankielisen kulttuurin monimuotoisuuteen. Se mahdollistaa myös tutustumisen Chilen ja Latinalaisen Amerikan tapoihin ja tottumuksiin.

Chilessä puhuttu espanja poikkeaa jonkin verran sanastoltaan ja ääntämyksellisesti Espanjassa puhutusta espanjasta (castellano). Chileläiset puhuvat melko nopeasti. Harjoittelu Chilessä on suunnattu niille, joilla on riittävän hyvä castellanon taito. Chileen suuntaavilla harjoittelijoilla on suositeltavaa olla aiempaa kokemusta espanjankielisistä maista.