CIMOn kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2013

Eri alat, paikkoja on erityisesti Limassa mutta joskus myös muualla Perussa

Opiskeluala
Harjoittelupaikkoja yrityksissä ja järjestöissä.
Maa
Peru
Hakulomakkeella
Various Fields of Study
Harjoitteluaika
Harjoittelun voi aloittaa vuosittain aikaisintaan huhti-toukokuussa. Harjoittelu tulee aloittaa viimeistään hakua seuraavan vuoden maaliskuussa. Harjoittelujaksojen pituudet ovat 3-6 kuukautta harjoittelupaikasta riippuen. CIMOn tuki harjoittelulle on enimmillään 3 kuukautta.
Työtehtävät

Alan ja maan mukaan haettavien harjoittelupaikkojen työtehtävistä ei ole etukäteen saatavissa tarkkoja tietoja. CIMOn ulkomaiset yhteistyöorganisaatiot etsivät hakijoille sopivia harjoittelupaikkoja saamiensa hakemusten perusteella.

Valintakriteerit Hyvä espanjan kielen taito, opiskelija tai vastavalmistunut (valmistumisesta kulunut korkeintaan vuosi harjoittelun alkaessa). Latinalaiseen Amerikkaan suuntaavan harjoittelijan tulee pystyä toimimaan omatoimisesti sekä pystyä mukautumaan paikallisiin olosuhteisiin.
Palkka CIMOn apuraha ja/tai vastaanottavan tahon tuki yhteensä 1 010 euroa/kk. CIMO maksaa tukea enimmillään 3 kk. Jos vastaanottava taho maksaa tukea harjoitteluun, työantajan maksama kuukausittainen tuki vähennetään CIMOn maksamasta apurahasta.
Työskentelykieli
espanja, opiskelijalla tulee olla vähintään keskitason espanjan kielen taito.
Asunto
Työnantajalta ja CIMOn perulaiselta yhteistyökumppanilta voi kysyä mahdollisuutta vinkkeihin asuntoihin liittyen, tai työnanatajalta mahdollisuutta asunnon järjestämiseen.
Vakuutus
Harjoittelijan tulee hankkia vakuutus, joka on voimassa myös työskentelyaikana. Vakuutuksen hankkiminen on pakollista.
Luvat
Harjoitteluun valitun tulee hankkia etukäteen opiskelijaviisumi Perun Suomessa sijaitsevasta suurlähetystöstä. Harjoitteluun tarvittavaa viisumia ei saa enää Perusta. Viisumin hankkiminen on pakollista.
Lisätietoja

Harjoittelupaikan välitysmaksu on 400 euroa. Välitysmaksu maksetaan suoraan CIMOn perulaiselle yhteistyöorganisaatiolle, joka informoi hakijaa maksutavasta. Harjoittelun alettua ei mitään maksuja makseta takaisin.

Mikäli työnantaja on suostuvainen, harjoittelija voi halutessaan sopia myös 3 kuukautta pidemmästä harjoittelujaksosta. CIMO tukee harjoittelua kuitenkin vain 3 kuukautta. Mitä pitempi harjoittelujakso on, sitä enemmän se hyödyttää ammatillisesti. Harjoittelu mahdollistaa ammatillisen kielitaidon parantamisen ja syventymisen espanjankielisen kulttuurin monimuotoisuuteen. Se mahdollistaa myös tutustumisen Perun ja Latinalaisen Amerikan tapoihin ja tottumuksiin.