CIMOn kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2014

Eri alat, Córdoba ja Córdoban provinssi

Opiskeluala

Eri alat ja sopivat opinnot, harjoittelut pienissä NGO -organisaatioissa Córdobassa.

Maa Argentiina
Hakulomakkeella
Various Fields of Study
Työaika

3 kuukautta sopimuksen mukaan. Harjoittelun voi aloittaa aikaisintaan toukokuussa. Se tulee aloittaa viimeistään hakua seuraavan vuoden maaliskuussa. Paras aika harjoitella on aikavälillä maalis-joulukuu. Harjoittelujaksoa ei voi yleensä suorittaa tammi-helmikuussa, jolloin Argentiinassa on lomakausi.

Työtehtävät

Alan ja maan mukaan haettavien harjoittelupaikkojen työtehtävistä pienissä argentiinalaisissa järjestöissä ei ole etukäteen saatavissa tarkkoja tietoja. CIMOn ulkomaiset yhteistyöorganisaatiot etsivät hakijoille sopivia harjoittelupaikkoja saamiensa hakemusten perusteella. Harjoittelupaikkoja ei ole tarjolla kaupallisen alan opiskelijoille tai ko. alan vastavalmistuneille.

Työtehtävät pienissä NGO- sektorin järjestöissä Córdobassa ovat olleet mm. seuraavilla aloilla: marketing, recaudación de fondos, planeamiento estratégico, tareas adminstrativas, desarrollo organizativo, desarrollo tecnológico.

Argentiinaan NGO- järjestöihin harjoittelemaan suuntaavaan olisi hyvä huomioida seuraavat CIMOn argentiinalaisen yhteistyökumppanin kertomat faktat järjestöistä:

Las tareas que pueden realizar los mismos dependen de la época del año, las necesidades vigentes de la empresa, el grado de desarrollo del área de voluntariado y el volumen de trabajo contingente, entre otras cosas. Es importante estar abiertos a realizar distintos tipos de tares aunque se vean que son tareas consideradas ” menores” ya que las ONG tienen una organización bastante informal y con pocos recursos para trabajar. Si hay algo que caracteriza a las organizaciones en Argentina es hacer muchas actividades con pocos recursos. En general nunca se tienen todos los recursos que se necesitan y así y todo muchas organizaciones llevan adelante sus actividades. Es por esto que el voluntario del exterior debe saber adecuarse a esta nuestra realidad.

Lisätietoja huomioon otettavista seikoista voi pyytää lisää ja CIMOn paikallinen yhteistyökumppani lähettää esivalinnan ja hakemusten Argentiinan toimittamisen jälkeen.

Valintakriteerit Hyvä espanjan kielen taito, opiskelija tai vastavalmistunut (valmistumisesta kulunut korkeintaan vuosi harjoittelun alkaessa). Latinalaiseen Amerikkaan suuntaavan harjoittelijan tulee pystyä toimimaan omatoimisesti sekä pystyä mukautumaan paikallisiin olosuhteisiin.
Palkka CIMOn apuraha ja/tai vastaanottavan tahon tuki yhteensä 1 180 €/kk. Mikäli työnantaja on suostuvainen, harjoittelija voi halutessaan sopia myös 3 kuukautta pidemmästä harjoittelujaksosta. CIMO tukee harjoittelua kuitenkin enimmillään vain 3 kuukautta.
Työskentelykieli espanja, opiskelijalla tulee olla vähintään keskitason espanjan kielen taito.
Asunto

CIMOn yhteistyöorganisaatio voi tarvittaessa järjestää asunnon ja lähettää silloin hiukan ennen harjoittelun alkua harjoittelijalle maksimissaan 3 asuntovaihtoehtoa. Asuminen järjestetään toiveitten ja mahdollisuuksien mukaan joko perheissä tai opiskelijayhteisasunnoissa. Córdoban sopivimmat asumisalueet harjoittelijoille ovat mm. Córdoban keskus, Nueva Córdoba, Güemes, Barrio General Paz, Junio, Cofico ja Alta Córdoba. Nämä alueet sijaitsevat keskustassa tai sen lähistöllä, ne ovat turvalllisia ja niistä on hyvät kulkuyhteydet keskustaan.

Vakuutus
Harjoittelijan tulee hankkia vakuutus, joka on voimassa myös työskentelyaikana. Vakuutuksen hankkiminen on pakollista. CIMOn paikallinen yhteistyöorganisaatio tarkistaa vakuutuksen olemassaolon etukäteen.
Luvat
Harjoitteluun NGO-järjestöissä ei tarvita työlupaa. Jos tilanne muuttuu tai harjoittelupaikka on sellainen että siihen tarvitaan etukäteen hankittava lupa, CIMOn paikallinen yhteistyöorganisaatio ilmoittaa siitä harjoittelijalle.
Lisätietoja

CIMOn paikallisen yhtesityökumppanin Passportin harjoittelupaikan välitysmaksu on 460 USD. Välitysmaksu maksetaan sopimuksen mukaan joko kaksi viikkoa ennen harjoittelujakson alkua tai paikan päällä. Lisätietoja maksuihin liittyvistä asioista hakija saa suoraan Passportilta heidän ensimmäisen yhteydenottonsa yhteydessä. Harjoittelun alettua ei mitään maksuja makseta takaisin.

Välitysmaksun hintaan sisältyy harjoittelupaikan lisäksi viikon mittainen orientaatiokurssi "Curso de Inmersión Cultural (10h) ja nouto lentokentältä sekä tuki harjoitteluun paikan päällä. Orientaatiojaksolla tutustutaan Argentiinan historiaan, kulttuuriin, tapoihin ja tottumuksiin. Harjoittelun aikana järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös pieniä yhteistapahtumia Argentiinan kulttuuriin ja Córdobaan tutustumiseksi, kuten kokkauskursseja, tutustumiskäyntejä museoihin ja Córdoban kaupungin eri alueisiin ja niin edelleen. Jos olet kiinnostunut espanjan kielen kurssista, voit kysyä vinkkejä paikallisista kielikursseista Passportilta.

Argentiinan harjoittelupaikat NGO- sektorin järjestöissä ovat suunnattuja erityisesti niille, jotka suunnittelevat myöhemmin työskentelyä järjestö- tai julkisella sektorilla. Järjestöt ovat pieniä järjestöjä. Harjoittelu mahdollistaa ammatillisen kielitaidon parantamisen ja syventymisen espanjankielisen kulttuurin monimuotoisuuteen. Se mahdollistaa myös tutustumisen Argentiinan ja Latinalaisen Amerikan tapoihin ja tottumuksiin.

Argentiinaan NGO- järjestöihin harjoittelemaan suuntaavan olisi hyvä huomioida seuraavat CIMOn argentiinalaisen yhteistyökumppanin kertomat faktat järjestöistä:

Argentina es un país que a lo largo de su historia ha sufrido diversas crisis que han causado y siguen causando desmejoras en la calidad de vida de sus habitantes, situaciones de desprotección en los sectores más vulnerados e incluso graves violaciones de los derechos humanos.

Ante está situación, el Estado da respuesta a algunas demandas y se ve superado por la situación o decide aplicar sus medios a las prioridades de la agenda política vigente. Así es que, como las necesidades existen y deben ser atendidas, cientos de grupos independientes, con objetivos sociales específicos, brindan soluciones, aportan su ayuda, investigan y desarrollan de manera creativa, formas de solventar las áreas de su interés. No tratan de reemplazar las acciones de los estados u organismos internacionales sino de cubrir y ayudar en aquellas áreas en las cuales no existen política sociales o económicas, o bien cuando estas políticas resultan insatisfactorias para algunos grupos de la sociedad.

Estas instituciones son de formas de organización que varían de acuerdo a la cantidad de socios y colaboradores, los recursos materiales con los que cuentan, la posibilidad de desarrollo del área de interés, la infraestructura, etc. Pero a pesar de las diferencias, todas tienen en común que operan dentro de un contexto en el que existen grandes desafíos, pocos recursos y mucho camino por recorrer en lo que refiere a la organización social.

Argentiinassa puhuttu espanja poikkeaa jonkin verran sanastoltaan ja ääntämyksellisesti Espanjassa puhutusta espanjasta (castellano). Harjoittelu Argentiinassa on suunnattu niille, joilla on riittävän hyvä castellanon taito. Argentiinaan suuntaavilla harjoittelijoilla on suositeltavaa olla aiempaa kokemusta espanjankielisistä maista.