CIMOn kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2014

Brasilia

Opiskeluala
Eri alat
Maa
Brasilia
Hakulomakkeella
Various fields of study
Harjoitteluaika 3 kuukautta sopimuksen mukaan, CIMOn tuki tälle ajalle. Jos harjoittelu tapahtuu pienissä NGO-organisaatioissa harjoittelun kesto on 3 kk. Harjoittelun tapahtuessa yrityksissä harjoittelun kesto voin olla myös pitempi, tällöin harjoittelun kesto riippuu opiskelijan ja työnantajan välisestä sopimuksesta. Harjoittelu alkaa kunkin kuun alussa tai vaihteessa kohteesta riippuen.
Työtehtävät

Harjoittelu NGO-järjestöissä Riossa tai Florianopoliksessa: ympäristöala (Rio) ja sosiaalisesti huonossa asemassa olevat lapset ja nuoret (Rio ja Florianopolis) (3kk).

Harjoittelu eri alojen NGO-järjestöissä Curitibassa, eri alojen järjetöjä ja projekteja (3kk).

Harjoittelu eri alojen yrityksissä: Curitiba, Sao Paulo ja muu Brasilia harjoittelun alasta ja mahdollisuuksista riippuen (3-6 kk, CIMOn tuki 3 kk).

  • Curitiba/Brazilian Experience:harjoittelumahdollisuuksia mm. kv.suhteet, kaupallinen ala, IT, arkkitehtuuri, turismi, kestävä kehitys jne. Brasilian lainsäädännön säädösten mukaan harjoittelijoiden on aina oltava kirjautuneena brasiliaiseen oppilaitokseen. Siksi Curitiban harjoitteluun liitttyy paikallisen Positivo-yliopiston kurssi, joka maksaa noin 400 euroa. Kurssi järjestetään tammi-helmikuussa tai syksyn aluksi ja harjoittelu alkaa ajallisesti tähän liitännäisenä. Kurssin teemoja "Intercultural Awareness"(tammi-helmikuu) tai "Business and Culture in Brazil etc."(syksyn aluksi, edellytyksenä väh. 5 osallistujaa). Lisätietoja kurssista saa CIMOn paikalliselta yhteistyökumppanilta Brazilian Experience-organisaatiolta Curitibasta esivalittujen hakemusten sinne toimittamisen jälkeen. Jos olet vastavalmistunut tai haluat harjoitteluun NGO-järjestöön, CIMO suosittelee sinua hakemaan harjoitteluun tämän organisaation kautta.
  • Muut kohteet Brasiliassa: eri alat, CIMOn paikallinen harjoitteluyhteistyökumppani ABIPE Associação Brasileira de Intercâmbio Profissional e Estudantil ehdottaa esivalitun hakemuksen saatuaan muutamia sopivia, tarjolla olevia harjoittelupaikkoja hakijalle. Brasilian lainsäädännön säädösten mukaan harjoittelijoiden on oltava kirjautuneena brasiliaiseen oppilaitokseen, tämän korkeakouluyhteyden takia harjoittelija joutuu maksamaan osassa harjoittelupaikoista pientä ylimääräistä maksua (ns. kirjoittautumismaksu yliopistoon).
Brasilian lainsäädännön mukaan harjoittelu ei ole mahdollista lääketieteen alalla (lääkärit, hammaslääkärit, sairaanhoitajat jne.).
Valintakriteerit Opiskelijat tai vastavalmistuneet (valmistumisesta kulunut korkeintaan vuosi harjoittelun alkaessa). Latinalaiseen Amerikkaan suuntaavan harjoittelijan tulee pystyä toimimaan omatoimisesti sekä pystyä mukautumaan paikallisiin olosuhteisiin.
Palkka

CIMOn tuki 1 010 euroa/kk (3 kk).Jos harjoittelija osaa hyvin portugalia ja hänen harjoittelunsa kestää 5-6 kk, saattaa työnantaja maksaa yksityisellä sektorilla hänelle tapauskohtaisesti myös palkkaa. Myös osassa 3 kk harjoittelupaikoissa saattaa tapauskohtaisesti olla työantajan tuki, rahallinen tuki, asunto-, matka- tai lounastuki jne.

Työskentelykieli
Portugali ja/tai englanti paikasta sekä omista taidoista ja kiinnostuksen kohteista riippuen.
Asunto
Asuminen on mahdollista hostalleissa tai perheissä, myös opiskelijakimppakämppiä on tarjolla.Vinkkejä hostalliasumiseen tai kimppakämppiin löytyy korkeakoulujen ilmoitustauluilta, netistä, keskustelurymistä, facebookista jne. CIMOn paikallisilla yhteistyökumppaneilla on mahdollisuuksia järjestää asuminen myös perheissä. Sen tai vastaavan majoituksen järjestäminen maksaa 100 euroa (harjoittelupaikat Brazilian Experiencen kautta) ja 150 USD (harjoittelupaikat Associação Brasileira de Intercâmbio Profissional e Estudantil eli ABIPEn kautta).
VakuutuksetVakuutuksen hankkiminen Brasiliassa on pakollista. Harjoittelijan tulee siis hankkia vakuutus, joka on voimassa myös työpaikalla. CIMOn brasilialaiset yhteistyökumppanit tai paikallinen työantaja tarkistaa vakuutuksen olemassaolon ennen harjoittelun alkua.
Luvat

Jos harjoittelu tapahtuu NGO-tason järjestössä (3 kk), harjoittelija voi mennä Brasiliaan turistiviisumilla. Jos harjoittelu tapahtuu yksityisellä sektorilla tai korkeakoulussa, opiskelijaviisumin hankkiminen harjoitteluun on pakollista. Harjoitteluun valitun tulee hankkia etukäteen työviisumi Brasilian Suomessa sijaitsevasta suurlähetystöstä. CIMOn paikallinen yhteistyökumppani lähettää harjoitteluun tulevalle tietoa ja tarvittaessa virallisen kutsukirjeen viisumin hakemista varten. Viisumin hankkimiseen on varattava riittävästi aikaa. Muista, että harjoitteluun tarvittavaa viisumia ei saa enää Brasiliasta.

Lisätietoja

HUOM! Kirjoita hakemukseen kumman organisaation, Brazilian Experience vai Associação Brasileira de Intercâmbio Profissional e Estudantil ( ABIPE), kautta Brasiliassa haluat harjoittelemaan.

Brazilian Experiencen harjoittelupaikan välitysmaksu on 590 USD (3 kk harjoittelu NGO-järjestöt ja 3-6 kk harjoittelu Curitiban yrityspaikat). Välitysmaksu maksetaan harjoittelupaikan löytymisen jälkeen, kuukautta ennen harjoittelun alkua. Jos harjoittelet yksityisellä sektorilla (muut kuin NGO-järjestöt) tämän lisäksi 400 euroa Positivo-yliopiston kurssista. Brazilian Experience lähettää harjoittelijalle lisätietoja maksuun liittyvistä asioista esivalittujen hakemusten Brasiliaan lähettämisen jälkeen.

Associação Brasileira de Intercâmbio Profissional e Estudantil eli ABIPEn välitysmaksu on 685 USD (3 kk harjoittelupaikat muualla Brasiliassa). Tämän lisäksi tulee osassa ABIPEn harjoittelupaikoista mahdollinen paikalliseen yliopistoon kirjoittautumismaksu, suuruusluokka vaihtelee harjoittelukohteesta riippuen (suuruusluokkaa yleensä kork. 750 RS/kk tai 80 RS/kk). Lisätietoja Sao Paulosta esivalittujen hakemusten Brasiliaan toimittamisen jälkeen.

Vältysmaksu harjoittelupaikan peruuttamistapauksessa, maksun suuruus riippuu CIMOn paikallisesta yhteistyökumppanista:

  • Brazilian Experience, Curitiba: Ei kirjoittautumismaksua, välitysmaksu 590 USD maksetaan harjoittelupaikan löytymisen jälkeen kuukautta ennen harjoittelun alkua. Harjoittelun alettua ei mitään välitysmaksuja makseta takaisin. Jos harjoittelijalta evätään viisumi, on maksun suuruus 250 USD.
  • Associação Brasileira de Intercâmbio Profissional e Estudantil (ABIPE): Harjoittelija maksaa kirjoittautumismaksuna 150 USD (ennen harjoittelupaikan löytymistä) ja loput välitysmaksusta harjoittelupaikan löytymisen jälkeen. Harjoittelun alettua ei mitään välitysmaksuja makseta takaisin. Jos harjoittelijalta evätään viisumi, on maksun suuruus 50% välitysmaksusta.