CIMOn kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2014

Eri alat, Peking ja Shanghai ja Hangzhou, Kiina

Opiskeluala
Eri alat
Maa
Kiina
Hakulomakkeella
Various Fields of Study
Harjoitteluaika

3 kuukautta sopimuksen mukaan. Harjoitteluajaksi voi sopia myös 3 kuukautta pidemmän ajan. CIMOn tuki harjoittelulle on enimmillään 3 kuukautta.

Harjoittelun voi aloittaa aikaisintaan toukokuussa. Harjoittelu tulee aloittaa viimeistään hakua seuraavan maaliskuun aikana. Harjoittelua ei välttämättä voi aloittaa tammikuussa johtuen kiinalaisen uuden vuoden alun juhlallisuuksista ja siihen liittyvistä vapaista. Harjoittelupaikkoja on tarjolla erityisesti kesäaikaan.

Työtehtävät

CIMOn Kiina-ohjelman alan mukaan haettavien harjoittelupaikkojen työtehtävistä ei ole etukäteen saatavissa tarkkoja tietoja. CIMOn kiinalainen yhteistyöorganisaatio etsii hakijoille sopivia harjoittelupaikkoja saamiensa hakemusten perusteella. Harjoittelupaikkoja on tarjolla julkisella ja yksityisellä sektorilla Pekingissä, Shanghaissa ja Hangzhoussa alasta riippuen .

Harjoittelupaikkoja on mm. seuraavilla aloilla: business, markkinointi ja kaupallinen ala yleensä, hallinto, kansainväliset asiat, yhteiskuntatieteet, lakitieteet, viestintä, turismi, kielten opetus ja kääntäminen, IT, arkkitehtuuri, liikunta ja urheilu, design, muoti, turismi ja niin edelleen.

Varsinaiset työtehtävät Kiinassa vaihtelevat suuresti harjoittelupaikasta riippuen, usein kuitenkin keskittyen esim. johdon avustamiseen ja tiedon hakuun mm. internetin avulla ja niin edelleen. Kiinalaisen harjoittelukulttuurin ”nuoresta iästä” ja kiinalaisesta kulttuurista johtuen työnantajat eivät aina välttämättä anna harjoittelijoille haastavia työtehtäviä harjoittelun alussa. Harjoittelun edetessä harjoittelijalla itsellään voi kuitenkin olla vaikutusta työtehtäviensä muokkaamiseen.

Valintakriteerit

Riittävän hyvä englannin kielen taito, opiskelija tai vastavalmistunut (valmistumisesta kulunut korkeintaan vuosi harjoittelun alkaessa).

Kiinaan suuntaavan harjoittelijan tulee pystyä toimimaan omatoimisesti sekä pystyä mukautumaan paikallisiin olosuhteisiin. Kiinalainen työkulttuuri ja yhteiskunta poikkeavat suuresti suomalaisesta mallista ja asettavat haasteita enemmänkin matkanneelle harjoittelijalle.

Palkka

CIMOn apuraha ja/tai vastaanottavan tahon tuki yhteensä 1 180 euroa/kk. CIMO maksaa tukea enimmillään 3 kk.

Työskentelykieli englanti ja/tai kiina(jos kiinan kielen taitoa)
Asunto

Asunnon hankkiminen harjoittelun ajaksi Kiinassa on yleensä harjoittelijoiden vastuulla. Suomalaiset harjoittelijat ovat asuneet mielellään yksityisillä markkinoilla.

Kiinaan saavuttaessa suositellaan varaamaan aluksi hostelli/hotelli majoitus tms. ja aloittamaan asunnon etsintä paikan päällä. Myös CIMOn kiinalainen yhteistyökumppani tarjoaa harjoittelijoille edullisen hotellimajoitus -vaihtoehdon Pekingissä ja edullisen jaetun huoneiston vaihtoehdon Shanghaissa. Yleisesti ottaen asuntoja on helposti löydettävissä eri hintaluokissa Pekingissä ja Shanghaissa internetin ulkomaalaisfoorumien välityksellä. Itselle sopivan vaihtoehdon löytäminen voi kuitenkin usein vaatia aikaa ja kärsivällisyyttä.

Vakuutus
Harjoittelijan tulee hankkia vakuutus, joka on voimassa myös työskentelyaikana. Vakuutuksen hankkiminen on pakollista. CIMOn paikallinen yhteistyökumppani tarkistaa vakuutuksen olemassa olon paikan päällä.
Luvat

Harjoitteluun valitun tulee hankkia etukäteen viisumi Kiinan Suomessa sijaitsevasta suurlähetystöstä. Työviisumin (F) hankkiminen on pakollista. Lisätietoja viisumista CIMOn paikalliselta yhteistyökumppanilta ja Kiinan Suomessa sijaitsevasta suurlähetystöstä. On tärkeää huomata, että kyseessä ei ole työsuhde vaan harjoittelu josta saadaan mahdollinen kuukausittainen stipendi.

Viisumia on yleensä tarvittaessa mahdollista pidentää Kiinassa saman verran kuin minkä pituisena sen on saanut Suomessa, siis esimerkiksi 90 päivän viisumia on mahdollista pidentää Kiinassa toiset 90 päivää.

Viisumin pidentäminen Kiinassa on tapahtunut yleensä asiaan erikoistuneen toimiston kautta, ja on hakijalle maksullista. Viisumin pidentämisen hinta siihen erikoistuneen toimiston kautta Kiinassa on ollut 100 euron paikkeilla. Koska kiinalainen viisumipolitiikka voi muuttua hyvinkin nopein kääntein, on suositeltavaa tarkistaa uusimmat viisumitiedot Kiinan suurlähetystön internet-sivuilta tai ottamalla yhteyttä Kiinan lähetystöön.

Lisätietoja

Harjoittelupaikan välitysmaksu on 400 euroa. Välitysmaksu maksetaan suoraan CIMOn kiinalaiselle yhteistyöorganisaatiolle maahan saavuttua. Harjoittelun alettua ei mitään maksuja makseta takaisin.

Harjoittelijoilla on myös mahdollisuus tilata ’Arrival Service Package’ palvelu CIMOn kiinalaiselta yhteistyökumppanilta Kiinaan saapuessaan, joka sisältää kuljetuksen lentokentältä harjoittelijan majoitukseen, kiinalaisen puhelimen SIM kortin ja matkustus- kortin yleisiin kulkuvälineisiin. Palvelun hinta on 500RMB, joka maksetaan suoraan CIMOn yhteistyökumppanille Kiinaan saavuttaessa.

Harjoittelujaksollan harjoittelijalla on joissakin tapauksissa mahdollisuus saada kiinalaiselta työnantajalta pieni kuukausistipendi harjoittelunsa aikana, esim. kaupallinen ala joissakin tapauksissa 1000 RMB/kk, design 500-2000 RMB, turismi 500-2000 RMB jne.

Harjoittelun aikana on mahdollista ottaa myös kiinan kielen tunteja eri maksusta, joko yksityisopetusta tai joskus myös opetusta yliopistolla (vähintään 5 hengen ryhmä). CIMOn yhteistyökumppani voi tarvittaessa avustaa sopivan kurssin löytämisessä, yksityisiä tunteja antavia kiinalaisia opettajia on kuitenkin myös helppo löytää internetin välityksellä. Kiinan kielen alkeiden opettelua suositellaan lämpimästi, sillä niiden osaaminen helpottaa arkipäivän askareiden tekemistä huomattavasti sekä mahdollistaa tutustumisen kiinalaisiin ihmisiin ja kulttuuriin paljon syvemmin.

Kiinan harjoittelun tavoitteita ammatillisten taitojen syventämisen lisäksi ovat suhdetoimintataitojen kehittäminen, ulkoeurooppalaisiin kulttuureihin liittyvien kulttuurisidonnaisten taitojen, tässä tapauksessa aasialaiseen ja erityisesti kiinalaiseen kulttuuriin liittyvien taitojen opettelu. Harjoittelun tarkoituksena on myös harjaantua kommunikoimaan englanniksi ja ammattienglanniksi Kiinassa puhuttua englantia kiinalaisten kanssa.

Mikäli työnantaja on suostuvainen, harjoittelija voi halutessaan sopia myös 3 kuukautta pidemmästä harjoittelujaksosta. CIMO tukee harjoittelua kuitenkin enimmillään vain 3 kuukautta. Mitä pitempi harjoittelujakso on, sitä enemmän se hyödyttää ammatillisesti.

Kiinaan suuntaavilla harjoittelijoilla on suositeltavaa olla aiempaa kokemusta Aasiasta tai opiskelusta/harjoittelusta Euroopan ulkopuolella. On hyvä huomata, että kiinalainen kulttuuri ja yhteiskunta poikkeavat suuresti esimerkiksi japanilaisesta. Japanilaisesta pidättäytyvyydestä, tehokkuudesta, täsmällisyydestä ja järjestyksestä ei ole Kiinassa tietoakaan.