CIMOn kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2014

Eri alat, paikkoja eri puolella Perua

Opiskeluala
Eri alat ja sopivat opinnot, harjoittelut pienissä NGO -organisaatioissa eri puolella Perua.
Maa
Peru
Hakulomakkeella
Various Fields of Study
Harjoitteluaika

Harjoittelun voi aloittaa vuosittain aikaisintaan huhti-toukokuussa. Harjoittelu tulee aloittaa viimeistään hakua seuraavan vuoden maaliskuussa. Harjoittelujaksojen pituudet ovat 3-6 kuukautta harjoittelupaikasta riippuen. Osa harjoittelupaikoista on kiinnostunut ottamaan harjoittelijan nimenomaan 6 kk ajaksi. Harjoittelupaikkoja kouluissa on lomakaudesta johtuen tarjolla usein vain maaliskuun puolivälin ja joulukuun puolivälin välillä.

CIMOn tuki harjoittelulle on enimmillään 3 kuukautta.

Työtehtävät

Alan ja maan mukaan haettavien harjoittelupaikkojen työtehtävistä ei ole etukäteen saatavissa tarkkoja tietoja. CIMOn ulkomaiset yhteistyöorganisaatiot etsivät hakijoille sopivia harjoittelupaikkoja saamiensa hakemusten perusteella. Harjoittelupaikkoja on mm. seuraavilla aloilla: koulutus ja kasvatus/varhaiskasvatus, englannin kielen opetus ja kääntäminen, terveydenhoito/lääkärit, arkkitehdit, ihmisoikeudet, maaseudun kehitys, ympäristökasvatus ja uusiutuva energia, ekologinen viljely ja GIC, tuotekehitys ja kierrätys, kv.kauppa, talous ja markkinointi, taloushallinto, sosiologia ja psykologia, turismi, verkkotoimittaminen.

Valintakriteerit Hyvä espanjan kielen taito, opiskelija tai vastavalmistunut (valmistumisesta kulunut korkeintaan vuosi harjoittelun alkaessa). Latinalaiseen Amerikkaan suuntaavan harjoittelijan tulee pystyä toimimaan omatoimisesti sekä pystyä mukautumaan paikallisiin olosuhteisiin.
Palkka CIMOn apuraha ja/tai vastaanottavan tahon tuki yhteensä 1 010 euroa/kk. CIMO maksaa tukea enimmillään 3 kk.
Työskentelykieli
espanja, opiskelijalla tulee olla vähintään keskitason espanjan kielen taito.
Asunto

Työnantajalta ja CIMOn perulaiselta yhteistyökumppanilta voi kysyä mahdollisuutta vinkkeihin asuntoihin liittyen, tai työnantajalta mahdollisuutta asunnon järjestämiseen.Jos järjestät asumisen itse, Perussa vapaista asunnoista ilmoitetaan usein paikallisissa sanomalehdissä ei internetissä.

Perussa ei ole asunnoissa sisälämmitystä Suomen tapaan, jonka takia paikalliset harrastavat usein kerrospukeutumista. Tiettyinä vuoden aikoina sisällä on siis kylmempää kuin ulkona. Muista myös, että asunnot ovat usein melko yksinkertaisia. Maaseudulla niistä saattaa esimerkiksi puuttua juokseva vesi tai sähkö. Jos asuntoilmoituksessa sanotaan että asunnot ovat kalustamattomia, kuten usein ovat, niin niissä ei ole keittiöfasiliteetteja.

Vakuutus
Harjoittelijan tulee hankkia vakuutus, joka on voimassa myös työskentelyaikana. Vakuutuksen hankkiminen on pakollista. CIMOn yhteistyöorganisaatio Perussa tai paikallinen työnantaja tarkistaa vakuutuksen olemassaolon.
Luvat
Harjoitteluun valitun tulee hankkia etukäteen opiskelijaviisumi Perun Suomessa sijaitsevasta suurlähetystöstä. Harjoitteluun tarvittavaa viisumia ei saa enää Perusta. Viisumin hankkiminen on pakollista.
Lisätietoja

Harjoittelupaikan välitysmaksu on 400 euroa. Välitysmaksu maksetaan suoraan CIMOn perulaiselle yhteistyöorganisaatiolle, joka informoi hakijaa maksutavasta. Harjoittelun alettua ei mitään maksuja makseta takaisin.

Perulainen työkulttuuri on melko leppoisaa eurooppalaisesta näkökulmasta katsoen, perhe-elämän ja työn yhteensovittaminen on tärkeää.

Espanjan kielen taidot omaavan ulkomaalaisen on suhteellisen helppo oppia ymmärtämään Perussa puhuttua espanjaa. Perussa on paljon Perun alkuperäiskielien puhujia ylänköalueilla ja vuoristossa sekä viidakossa. Inkojen kieltä quechuaa puhutaan yleisesti Ancashissa, Cajamarcassa, Ayacuchossa, Cuscossa ja Punossa sekä aymaraa Titicaca-järven ympäristössä. Amazonin viidakoista löytyy noin 40 erilaista alkuperäiskieltä. Niistä yleisimmät ovat asháninka ja aguaruna.

Mikäli työnantaja on suostuvainen, harjoittelija voi halutessaan sopia myös 3 kuukautta pidemmästä harjoittelujaksosta. CIMO tukee harjoittelua kuitenkin vain 3 kuukautta. Mitä pitempi harjoittelujakso on, sitä enemmän se hyödyttää ammatillisesti. Harjoittelu mahdollistaa ammatillisen kielitaidon parantamisen ja syventymisen espanjankielisen kulttuurin monimuotoisuuteen. Se mahdollistaa myös tutustumisen Perun ja Latinalaisen Amerikan tapoihin ja tottumuksiin.

Harjoittelu Perussa on suunnattu niille, joilla on riittävän hyvä castellanon taito. Peruun suuntaavilla harjoittelijoilla on suositeltavaa olla aiempaa kokemusta espanjankielisistä maista.