CIMOn kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2014

Eri alat, Venäjä

Opiskeluala
Harjoittelupaikkoja on lähinnä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen humanististen aineiden ja yhteiskuntatieteiden opiskelijoille tai niistä juuri valmistuneille, joskus myös joidenkin muitten alojen opiskelijoille. Lääketieteen alan harjoittelu ei ole mahdollista.
Maa
Venäjä
Hakulomakkeella
Various Fields of Study
Harjoitteluaika

2-3 kuukautta sopimuksen mukaan. Pohjoismaiden ministerineuvoston toimistoissa harjoittelujaksot kestävät yleensä kuitenkin 6 kk. Harjoittelun voi aloittaa aikaisintaan toukokuussa. Harjoittelu tulee aloittaa viimeistään hakua seuraavan vuoden maaliskuussa. Tammi- ja toukokuun alussa Venäjällä on 10 päivää kestävä kansallinen loma. Korkeakoulupaikkoja on tarjolla syksyllä tai keväällä, ei yleensä kesällä.

Työtehtävät

Suuri osa harjoittelupaikoista on Pietarissa. Harjoittelupaikkoja on tarjolla jonkin verran myös muualla Venäjällä, lähinnä harjoittelupaikoissa Pohjoismaiden ministerineuvostossa ja venäläisissä korkeakouluissa. Tapauskohtaisesti voi myös neuvotella NGO-sektorin harjoittelusta muualla kuin Pietarissa. Tästä tulee neuvotella erikseen CIMOn paikallisen yhteistyökumppanin DRA:n kanssa, sen jälkeen kun jatkoon pääsy esivalinnassa on varmistunut.

Pohjoismaiden ministerineuvoston harjoittelupaikat ovat Pietarissa, Petroskoissa, Arkangelissa ja Murmanskissa vuodesta riippuen. Jos olet valmis lähtemään myös muualle kuin Pietariin, se lisää mahdollisuuksiasi tulla valituksi CIMOn esivalinnassa. Harjoittelupaikkoja on tarjolla myös korkeakoulujen kansainvälisten asioitten toimistoissa tai joskus myös englannin/vieraitten kielten apuopettajina korkeakouluissa eri puolilla Venäjää.

Järjestöpaikat sopivat eri aloille suuntautuneille. Harjoittelua on ollut mm. sosiaalialan tutkimukseen, vuorovaikutteiseen kasvatukseen sekä ihmisoikeus-, ympäristö- ja tasa-arvokysymyksiin sekä terveysalaan liittyvissä järjestöissä sekä festivaalitoimistoissa.

Valintakriteerit

Venäjän kielen taito ja erityisesti uskallus käyttää venäjää puhuttuna. Jos venäjän kielen taito ei ole vielä kovin hyvä, olisi hyvä harkita venäjän kielen opetukseen osallistumista harjoittelun aikana. Venäjälle suuntaavan harjoittelijan tulee pystyä toimimaan omatoimisesti sekä pystyä mukautumaan paikallisiin olosuhteisiin. Opiskelija tai vastavalmistunut (valmistumisesta kulunut korkeintaan vuosi harjoittelun alkaessa).

Pohjoismaiden ministerineuvoston toimistoon vaaditaan hyvää venäjän kielen taitoa (myös kirjallista) ja tämän lisäksi myös riittävän hyvää ruotsin kielen taitoa.

Korkeakoulujen kansainvälisten asioitten toimistossa harjoitteluun vaadittava venäjän kielen taito vaihtelee alkeistaidoista hyvään venäjän kielen taitoon. Kansainvälisten asioitten toimistossa harjoitteluun vaaditaan lisäksi riittävän hyvää englannin kielen taitoa. Myös muiden vieraitten kielten taito, esimerkiksi saksan, ranskan tai espanjan kielen taito voi olla eduksi korkeakoulupaikoissa.

Järjestöihin vaadittava venäjän kielen taito vaihtelee alkeistaidosta hyvään venäjän kielen taitoon.

Palkka

CIMOn ja/tai vastaanottavan tahon tuki 3 kuukauden ajan yhteensä 840 euroa/kk (Pietari tai muu Venäjä, poikkeuksena Moskova), 1 180 euroa/kk (Moskova). Pohjoismaiden ministerineuvoston harjoittelussa CIMO kustantaa yhteensä korkeintaan 6 kk harjoittelun.

Työskentelykieli
Venäjä, motivaatiokirje englanniksi ja englanninkielisen motivaatiokirjeen perään venäjäksi (jos riittävä venäjän kielen taito) ja CV englanniksi.
Asunto
Osassa paikoista työnantaja voi avustaa asunnon järjestämisessä tai kustantaa asumisen. Järjestöpaikoissa Deutsch-Russischer Austausch (DRA) voi järjestää asunnon eri maksua vastaan.
Vakuutus
Harjoittelijan tulee hankkia vakuutus, joka on voimassa myös työskentelyaikana. Ilman voimassa olevaa vakuutusta ei saa viisumia Venäjälle.
Luvat
Venäjälle tulee hankkia viisumi etukäteen Venäjän suurlähetystöstä. Viisumin hankkimiseksi harjoittelija tarvitsee kutsun CIMOn venäläiseltä yhteistyöorganisaatiolta (DRA-järjestöpaikat) tai tulevalta työnantajalta (Pohjoismaiden ministerineuvoston paikat ja paikat venäläisissä korkeakouluissa). Jos harjoittelupaikka järjestyy DRAn kautta, lähettää DRA harjoittelijalle kutsun viisumia varten ja suorittaa rekisteröitymisen. Kutsu ja rekisteröityminen 3 kuukauden ajaksi DRAn kautta maksaa noin 50 euroa.
Lisätietoja

Harjoittelupaikkoja järjestöissä kieli- ja yhteiskuntatieteilijöille Venäjällä hankkii saksalais-venäläinen vaihto-organisaatio (Deutsch-Russischer Austauschdienst DRA). DRAn harjoittelupaikkavälitys on maksullista. Harjoittelupaikan välitys maksaa 150 euroa (3kk), 200 euroa(6kk), 240 euroa(12kk).

Asunnon välitys DRA:n kautta maksaa noin 25 euroa.

DRA:n kautta Venäjälle harjoittelemaan lähtevän on mahdollista osallistua paikan päällä yhden päivän kestävään orientaatiokurssiin muiden harjoittelijoiden ja vapaaehtoisten kanssa. Orientaatiokurssi, joka sisältää ruokailun maksaa noin 30 euroa.

Suosittelemme osallistumista venäjän kielen opetukseen ellei sinulla ole hyvä tai erittäin hyvä venäjän kielen taito. DRA:n kautta Venäjälle harjoittelemaan lähtevän on mahdollista neuvotella yksityisestä venäjän kielen opetuksesta, joka maksaa noin 15-20 euroa/tunti tai DRA auttaa harjoittelijaa ilmoittautumisessa University of St.Petersburgin kielikurssille. Korkeakouluissa harjoittelevat voivat neuvotella tarvittaessa harjoittelukorkeakoulunsa kanssa mahdollisuudesta osallistua venäjän kielen kurssille.

Muuta tietoa Venäjälle harjoittelemaan hakeutuvalle:

Venäjälle hakeutuvalla harjoittelijalla on hyvä olla kokemusta oleskelusta Venäjällä, esimerkiksi opiskelukokemusta tai muunlaista kokemusta, ja hänen on oltava erilaisiin olosuhteisiin sopetuva.

Osa tarjotuista harjoittelujaksoista saattaa olla pitempiä kuin 3 kuukautta. Mikäli työnantaja on suostuvainen, harjoittelija voi 3 kuukauden harjoitteluissa halutessaan sopia myös 3 kuukautta pidemmästä harjoittelujaksosta. Kolmea kuukautta pitempi harjoittelujakso tulee rahoittaa muista rahoituslähteistä kuin CIMOn apuraha, esimerkiksi oman oppilaitoksen harjoittelutuki, vastaanottavan tahon tuki tai palkka jne. Poikkeuksena tästä 3 kk säännöstä on harjoittelu Pohjoismaiden ministerineuvoston toimistossa, jossa harjoittelu työnantajan toivomuksesta on yleensä 6 kk.

Osa harjoittelupaikoista on sellaisia, että niiden kautta on mahdollista edistää Venäjän ja Suomen/Pohjoismaiden/Euroopan maiden välistä yhteistyötä. Mitä pitempi harjoittelujakso on, sitä enemmän se hyödyttää ammatillisesti. Pitempi harjoittelu mahdollistaa myös paremmin syvemmän pureutumisen venäjän kieleen ja ammattivenäjään sekä venäläiseen työkulttuuriin.