EDUFI-harjoittelupaikat huhtikuussa 2018

Eri alat, Venäjä

Opiskeluala

Haussa 2018 huhtikuussa 2 harjoittelupaikkaa: Harjoittelupaikat Pskovin yliopistossa ja Ukhtan Teknillisessä valtionyliopistossa kansainvälisten asiain toimistossa.

Yleensä harjoittelupaikkoja Venäjällä on lähinnä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen humanististen aineiden ja yhteiskuntatieteiden opiskelijoille tai niistä juuri valmistuneille, joskus myös joidenkin muitten alojen opiskelijoille.

Maa
Venäjä
Hakulomakkeella
Various Fields of Study
Harjoitteluaika

Harjoittelut alkavat n.syyskuussa 2018 ja päättyvät n.marrakuussa 2018.

Työtehtävät

Avustamista yliopiston kv.asioissa: yhteydenpitoa ja/tai yhteistyökumppaneiden etsimistä Suomessa tai muualla ulkomailla, ulkomaalaisiin opiskelijoihin liittyviä tehtäviä, webbisivujen aktualisointia, kv.kokousten järjestämistä, infotilaisuuksien pitämistä jne.

Venäjän harjoittelu (syyskuun2018 haku):

Harjoittelupaikkoja on tarjolla sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Suuri osa harjoittelupaikoista on Pietarissa. Harjoittelupaikkoja on tarjolla jonkin verran myös muualla Venäjällä (venäläiset korkeakoulut sekä NGO-järjestöpaikat/mahdollisuuksien mukaan).

Harjoittelupaikkoja korkeakouluissa on tarjolla korkeakoulujen kansainvälisten asioitten toimistoissa. Järjestöpaikkoja, erityisesti humanisteille ja yhteiskuntatieteilijöille, on tarjolla erityisesti Pietarissa mutta sopimuksen ja mahdollisuuksien mukaan myös muualla Venäjällä (Moskova ja Luoteis-Venäjä, joskus myös muualla).

Järjestöpaikat sopivat eri aloille suuntautuneille. Harjoittelua on ollut mm. sosiaalialan tutkimukseen, vuorovaikutteiseen kasvatukseen sekä ihmisoikeus-, ympäristö- ja tasa-arvokysymyksiin sekä terveysalaan liittyvissä järjestöissä sekä festivaalitoimistoissa.

Harjoittelupaikkoja ei ole tarjolla lääketieteen alalla eikä Venäjän valtionhallinnossa.

Valintakriteerit

Venäjän kielen taito ja erityisesti uskallus käyttää venäjää puhuttuna. Jos venäjän kielen taito ei ole vielä kovin hyvä, olisi hyvä harkita venäjän kielen opetukseen osallistumista harjoittelun aikana. Venäjälle suuntaavan harjoittelijan tulee pystyä toimimaan omatoimisesti sekä pystyä mukautumaan paikallisiin olosuhteisiin. Opiskelija tai vastavalmistunut (valmistumisesta kulunut korkeintaan vuosi harjoittelun alkaessa).

Kielitaidosta:

Korkeakoulujen kansainvälisten asioitten toimistossa harjoitteluun vaadittava venäjän kielen taito vaihtelee alkeistaidoista hyvään venäjän kielen taitoon. Kansainvälisten asioitten toimistossa harjoitteluun vaaditaan lisäksi riittävän hyvää englannin kielen taitoa. Myös muiden vieraitten kielten taito, esimerkiksi saksan, ranskan tai espanjan kielen taito voi olla eduksi.

Järjestöihin vaadittava venäjän kielen taito vaihtelee alkeistaidosta hyvään venäjän kielen taitoon.

Palkka

CIMOn ja/tai vastaanottavan tahon tuki 3 kuukauden ajan 1 000 euroa/kk (Moskova ja Pietari) ja 850 euroa/kk (muu Venäjä).

Työskentelykieli
Venäjä, motivaatiokirje(englanniksi ja englanninkielisen motivaatiokirjeen perään myös venäjäksi, jos hallitsee venäjää riittävästi) ja CV(englanniksi).
Asunto

Osassa paikoista työnantaja voi avustaa asunnon järjestämisessä tai kustantaa asumisen. Järjestöpaikoissa Deutsch-Russischer Austausch (DRA) voi järjestää asunnon eri maksua vastaan.

Vakuutus
Harjoittelijan tulee hankkia vakuutus, joka on voimassa myös työskentelyaikana. Ilman voimassa olevaa vakuutusta ei saa viisumia Venäjälle.
Luvat
Venäjälle tulee hankkia viisumi etukäteen Venäjän suurlähetystöstä. Viisumin hankkimiseksi harjoittelija tarvitsee kutsun EDUFIn venäläiseltä yhteistyöorganisaatiolta (DRA- järjestöpaikat) tai tulevalta työnantajalta (paikat venäläisissä korkeakouluissa). Jos harjoittelupaikka järjestyy DRAn kautta, lähettää DRA harjoittelijalle kutsun viisumia varten ja suorittaa rekisteröitymisen. Rekisteröityminen maksaa erikseen.
Lisätietoja

Harjoittelupaikkoja järjestöissä kieli- ja yhteiskuntatieteilijöille Venäjällä hankkii saksalais-venäläinen vaihto-organisaatio (Deutsch-Russischer Austauschdienst DRA). DRAn harjoittelupaikkavälitys on maksullista. Harjoittelupaikan välitys maksaa 150 euroa (3kk), 200 euroa(6kk), 240 euroa(12kk).

Asunnon välitys DRA:n kautta maksaa 25 euroa.

DRA:n kautta Venäjälle harjoittelemaan lähtevän on mahdollista neuvotella yksityisestä venäjän kielen opetuksesta, joka maksaa noin n. 20 euroa/tunti. Korkeakouluissa harjoittelevat voivat neuvotella tarvittaessa harjoittelukorkeakoulunsa kanssa mahdollisuudesta osallistua venäjän kielen kurssille.

DRA:n kautta Venäjälle harjoittelemaan lähtevän on mahdollista osallistua paikan päällä yhden päivän kestävään orientaatiokurssiin muiden harjoittelijoiden ja vapaaehtoisten kanssa. Orientaatiokurssi, joka sisältää ruokailun maksaa 30 euroa.

Muuta tietoa Venäjälle harjoittelemaan hakeutuvalle:

Venäjälle hakeutuvalla harjoittelijalla on hyvä olla kokemusta oleskelusta Venäjällä, esimerkiksi opiskelukokemusta tms.

Joskus osa tarjotuista harjoittelujaksoista saattaa olla pitempiä kuin 3 kuukautta. Mikäli työnantaja on suostuvainen, harjoittelija voi 3 kuukauden harjoitteluissa halutessaan sopia myös 3 kuukautta pidemmästä harjoittelujaksosta. Kolmea kuukautta pitempi harjoittelujakso tulee rahoittaa muista rahoituslähteistä kuin CIMOn apuraha, esimerkiksi oman oppilaitoksen harjoittelutuki, vastaanottavan tahon tuki tai palkka jne.

Osa harjoittelupaikoista on sellaisia, että niiden kautta on mahdollista edistää Venäjän ja Suomen/Pohjoismaiden/Euroopan maiden välistä yhteistyötä. Mitä pitempi harjoittelujakso on, sitä enemmän se hyödyttää ammatillisesti. Pitempi harjoittelu mahdollistaa myös paremmin syvemmän pureutumisen venäjän kieleen ja ammattivenäjään.