Finpron ja Tekesin toimistot (Business Finland)

Korkeakouluopiskelijat ja vastavalmistuneet voivat hakea Opetushallituksen kautta harjoitteluun Finpron ja Tekesin toimistoihin ulkomaille. Finpro ja Tekes yhdistyvät vuoden vaihteessa yhdeksi organisaatioksi. 1.1.2018 toimintansa aloittava Business Finland kokoaa saman katon alle innovaatiorahoituksen, vientiin, investointeihin sekä matkailun edistämiseen liittyvät palvelut. Business Finland on maailmanlaajuisesti toimiva organisaatio, joka rakentaa suomalaisten yritysten kasvua ja menestystä kansainvälisillä markkinoilla.

Harjoittelu kestää kuusi kuukautta. Opetushallitus maksaa harjoittelun ajalle apurahaa, jonka suuruus määräytyy kohdemaan mukaan. Opetushallitus tai Finpro/Tekes ei maksa asumistukea.

Hakijalle

Hakuaika on vuosittain kahden viikon ajan keväällä ja syksyllä. Tarkista tarkat hakuajat webbisivuiltamme.

Sopiva koulutustausta on esimerkiksi kaupalliset tai tekniset yliopisto- tai ammattikorkeakouluopinnot. Myös muiden alojen opiskelijat ovat tervetulleita hakemaan paikkoja. Katso tarkemmat tiedot paikkakohtaisista ilmoituksista. Opintoja on oltava suoritettuna vähintään kaksi vuotta.

Hakijalla on oltava

 • kokemusta toimistotyöstä ja/tai asiakaspalvelutehtävistä sekä
 • hyvät taidot MS Office -ohjelmien ja Internet-hakukoneiden käytössä.

Hakijalta edellytetään

 • sujuvaa kirjallista ja suullista englannin ja suomen kielen taitoa,
 • kohdemaan kielen hallintaa, jos se on mainittu paikkakohtaisessa ilmoituksessa, sekä
 • kiinnostusta alueen liiketoimintaa kohtaan.

Eduksi lasketaan

 • kansainvälinen työ- ja opiskelukokemus ja
 • kokemus ko. alueelta.

Opetushallitus valitsee hakemusten perusteella korkeintaan 10 hakijaa, joiden tiedot lähetetään Finprolle/Tekesille. Henkilöstökonsultti ja/tai harjoittelijan tuleva esimies haastattelee osaa hakijoista. Lopullisen valinnan tekee esimies. Finpro/Tekes järjestää puolen päivän perehdyttämiskoulutuksen uusille harjoittelijoille.

Harjoittelijan tehtäviä Finpron/Tekesin toimistoissa

Harjoittelijan tehtäviin kuuluu mm. seuraavanlaisia tehtäviä:

 • osallistuminen markkinaselvitysprojekteihin tietoa etsien ja jalostaen (lähteinä mm. Internet, lehdet ja ammattijulkaisut, tietokannat, mahdollisesti myös haastattelut)
 • osallistuminen erilaisiin asiakastoimeksiantoihin tilanteen ja oman osaamisen mukaan
 • vastaaminen paikallisten yritysten tiedusteluihin, jotka koskevat Suomen markkinoita ja suomalaisia yrityksiä
 • markkina-aluetta koskevien perustietopalveluiden tuottaminen suomalaisille yrityksille ja viranomaisille
 • vientikeskuksen rekisterien ja arkistojen ylläpitäminen
 • käännöstehtäviä
 • puhelinpalvelu, vieraiden vastaanotto, kokousjärjestelyt, postitus ym. toimistorutiinit

Lisätietoja

Ritva Ukkonen

ritva.ukkonen(at)oph.fi

puh. 0295 338 521