Yleiset hakukriteerit

Hakijan on täytettävä seuraavat yleiset hakukriteerit:

  1. Hakijan on oltava vähintään 18-vuotias.
  2. Hakijan on opiskeltava päätoimisesti tutkintoon johtavassa koulutuksessa yliopistossa, korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa Suomessa tai ulkomailla.
  3. Vastavalmistuneet voivat hakea harjoittelupaikkoja, jos harjoittelun alkaessa yllä mainitun tutkinnon suorittamisesta on kulunut enintään yksi vuosi.
  4. Hakijan on oltava Suomen kansalainen tai hänen on asuttava pysyvästi Suomessa. Harjoitteluapurahaa ei voida myöntää ulkomaan kansalaiselle, jonka Suomessa olemisen pääasiallinen tarkoitus on opiskelu tai muu tilapäinen syy.
  5. Harjoittelupaikkaan voi tulla valituksi vain sellainen hakija, joka ei ole aikaisemmin saanut harjoitteluapurahaa CIMOsta tai vuodesta 2017 alkaen Opetushallituksesta ja joka ei saa Erasmus-tukea samalle harjoittelujaksolle. Harjoittelu Suomen kielen ja kulttuurin opetuspisteissä on poikkeus: apurahan voi saada, vaikka olisi kerran aikaisemmin saanut CIMOn tai Opetushallituksen harjoitteluapurahan.

Poikkeukset yleisiin hakukriteereihin

Poikkeukset yleisiin hakukriteereihin voivat koskea työnantajan kaikkia harjoittelupaikkoja tai vain yksittäisiä paikkoja.

Poikkeukset, jotka koskevat työnantajan kaikkia paikkoja, on mainittu työnantajasivulla. Esimerkiksi edustustoissa työskentelevillä on oltava Suomen kansalaisuus.

Poikkeukset on mainittu paikkakuvauksissa, jos ne koskevat vain yksittäistä paikkaa. Esimerkiksi kehitysyhteistyötä tekevissä organisaatioissa voi joissakin paikoissa olla yläikäraja tai vastavalmistuneet eivät voi hakea kaikkia paikkoja.

Esivalinta Opetushallituksessa

Hakijoiden esivalinta tehdään Opetushallituksessa niiden hakijoiden joukosta, jotka täyttävät

  • edellä mainitut yleiset hakukriteerit ml. poikkeukset kyseisiin kriteereihin ja joilla on
  • paikkakuvaukseen parhaiten sopiva koulutus, työkokemus, kielitaito ja muut ominaisuudet.

Yhteistyöorganisaatiolle lähetetään tiedot 3-7 hakijasta paikkaa kohden. Lopullisen valinnan tekee työnantaja.