Kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2018

Suomen Ateenan instituutti, Ateena, Kreikka

Ohjelma

Suomen tiede- ja kulttuuri-instituutit

Harjoittelupaikka

Suomen Ateenan instituutti, Kreikka

Harjoitteluaika

1.9.2018 - 31.1.2019

Työtehtävät

Harjoittelijan tehtäviin kuuluvat avustaminen instituutin toimistotöissä, tutkimusprojekteissa, tapahtumien järjestelyissä ja tapahtumakutsujen laatimisessa, julkaisujen toimittamisessa ja taittamisessa, www-sivujen ja Facebook-profiilin päivittämisessä sekä mahdollisesti myös tehtävät pohjoismaisessa kirjastossa ja instituutin omassa pienessä käsikirjastossa.

Valintakriteerit

  • Kreikkaan liittyvän tutkimuksen tuntemus ja
  • IT-taidot (tiedonhaku, tekstinkäsittely, digitaalinen kuvankäsittely, www-sivujen päivittäminen ovat tärkeitä. InDesignin ja Photoshopin hallitseminen on hyödyksi.)
  • Suomen, ruotsin ja englannin kielen taito. Kreikan kielen hallinnasta on lisäetua.
  • Toivomuksena on, että harjoittelija voisi käyttää harjoitteluaiakaansa hyödyksi myös omien opintojensa kannalta (jotka toivottavasti liittyvät jollakin tavalla Kreikkaan).
  • Tehtävän hoitamisessa tarvitaan oma-aloitteisuutta, uusien asioiden oppimiskykyä ja halua tarttua innolla erilaisiin töihin.

Apuraha

1000 euroa/kk.

Työskentelykieli

englanti (motivaatiokirje ja CV englanniksi)

Asunto

Instituutti tarjoaa harjoittelijalle maksuttoman asunnon instituutin asuntolassa.

Lisäksi instituutti tukee harjoittelijan kreikan kielen oppimista tarjoamalla kahden viikon kielikurssin.

Lisätietoja

www.finninstitute.gr

Instituutin tutkijaopettaja Vesa Vahtikari: vahtikari@finninstitute.gr