Kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2018

The Finnish Institute in London, Lontoo, Iso-Britannia

Ohjelma

Suomen tiede- ja kulttuuri-instituutit

Harjoittelupaikka

The Finnish Institute in London, Lontoo, Iso-Britannia

Harjoitteluaika

1.8.-31.12.2018

Työtehtävät

Harjoittelija työskentelee monipuolisesti yhteiskunta- ja kulttuuriohjelmaan liittyvien tehtävien toteuttamisessa yhdessä ohjelmapäällikön kanssa.

Tällä hetkellä ohjelman painopisteet ovat

 • tasa-arvo,
 • koulutus ja
 • avoin demokratia.

Erityisinä teemoina harjoittelujaksoilla tulevat olemaan

 • digitaalinen kulttuuriperintö sekä
 • työhön ja toimeentuloon liittyvät kysymykset (perustulo).

Työtehtäviin liittyy paljon myös kulttuuritapahtumien ja –tilaisuuksien järjestämistä.

Harjoittelijan yksityiskohtaisen toimenkuvan muodostamisessa otetaan huomioon harjoittelijan omat vahvuusalueet ja kiinnostuksen kohteet, mutta yleisesti harjoittelijan työtehtäviin voivat kuulua esimerkiksi

 • itsenäisen selvitystyön tai keskustelupaperin laatiminen,
 • blogitekstien tuottaminen,
 • yhteiskunnallisen keskustelun seuranta ja raportointi,
 • yhteydenpito sidosryhmiin,
 • työhyvinvointikyselyiden tekninen toteuttaminen,
 • tapahtumien järjestäminen,
 • tiedotus- ja viestintätehtävät sekä
 • yleiset toimistotyöt.


Valintakriteerit

 • Harjoittelijan toivotaan olevan yhteiskunnallisiin kysymyksiin perehtynyt korkeakouluopiskelija (ihmistieteet, esim. humanistiset ja yhteiskuntatieteet), jonka opinnot ovat loppuvaiheessa tai joka on vastavalmistunut.
 • Kokemus käytännön projektityöstä, viestinnästä sekä tutkimus- ja selvitystyöstä lasketaan eduksi.
 • Hyvä yleissivistys, kiinnostus yhteiskuntaohjelmien sisältöihin ja erinomainen suomen ja englannin kielen taito ovat välttämättömiä.
 • Kiinnostus ja perehtyneisyys kulttuuriin on eduksi, koska pääosa instituutin toiminnasta liittyy kulttuuriin ja taiteisiin.

Apuraha

1000 euroa/kk

Harjoittelijalle korvataan Lontoon sisäisen joukkoliikenteen lippu (vyöhykkeet 1-2) harjoitteluajalle.

Työskentelykieli

englanti (motivaatiokirje ja CV englanniksi)

Asunto

Instituutti opastaa asunnon hakemisessa mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja

www.fininst.uk