Kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2019

The Finnish Institute in London, Lontoo, Iso-Britannia

Ohjelma

Suomen tiede- ja kulttuuri-instituutit

Harjoittelupaikka

The Finnish Institute in London, Lontoo, Iso-Britannia

Harjoitteluaika

5.6.-6.11.2019

Työtehtävät

Suomen Lontoon instituutti on suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan asiantuntija Britanniassa ja Irlannissa.

Vuonna 2019 ohjelmamme painottuu neljään teemaan:

 • työn tulevaisuus
 • rajat ja vapaa liikkuvuus
 • henkinen hyvinvointi
 • kestävä kehitys

Harjoittelija työskentelee monipuolisesti ohjelmapäällikön kanssa. Kesällä 2019 instituutti järjestää useampia tapahtumia, joiden toteuttamisessa ja raportoinnissa harjoittelija on tiiviisti mukana. Yksityiskohtaisen toimenkuvan muodostamisessa otetaan huomioon harjoittelijan omat vahvuusalueet ja kiinnostuksen kohteet sekä instituutin tarpeet harjoittelujaksolla.

Työtehtäviin voi kuulua esimerkiksi:

 • blogitekstien tuottaminen ja muut tiedotus- ja viestintätehtävät
 • yhteiskunnallisen keskustelun seuranta ja raportointi
 • yhteydenpito sidosryhmiin
 • sidosryhmäkyselyn toteuttaminen
 • yleiset toimistotyöt

Valintakriteerit

Valintakriteerit

 • Harjoittelijan toivotaan olevan yhteiskunnallisiin kysymyksiin perehtynyt korkeakouluopiskelija (esim. humanistiset ja yhteiskuntatieteet), joka on opintojensa loppuvaiheessa tai vastavalmistunut.
 • Aikaisempi kokemus projektinhallinnasta ja/tai tapahtumatuotannosta ovat välttämättömiä.
 • Hyvä yleissivistys, kiinnostus yhteiskuntaohjelman painopistealueisiin ja erinomainen suomen ja englannin kielen taito ovat välttämättömiä.
 • Kokemus viestinnästä lasketaan eduksi.
 • Kiinnostus ja perehtyneisyys kulttuuriin on eduksi, koska pääosa instituutin toiminnasta liittyy kulttuuriin ja taiteisiin.

Apuraha

1000 euroa/kk

Harjoittelijalle korvataan Lontoon sisäisen joukkoliikenteen lippu (vyöhykkeet 1-2) harjoitteluajalle.

Työskentelykieli

englanti (motivaatiokirje ja CV englanniksi)

Asunto

Instituutti antaa vinkkejä asunnon etsimiseen.

Lisätietoja

www.fininst.uk