Kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2019

Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti, New York, USA

Ohjelma

Suomen tiede- ja kulttuuri-instituutit

Harjoittelupaikka

Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti, New York, USA

Harjoitteluaika

15.8.-31.12.2019

Työtehtävät

New Yorkin kulttuuri-instituutti toimii asiantuntija- ja välittäjäorganisaationa visuaalisten alojen kentällä. Instituutti ylläpitää residenssi- ja liikkuvuusohjelmia alan ammattilaisille, tuottaa erimuotoisia sisältöprojekteja ja viestii ammattilaissuuntaisesti suomalaisesta arkkitehtuurista, muotoilusta ja nykytaiteesta.

Harjoittelijalla on tärkeä rooli osana instituutin asiantuntijatiimiä. Toimenkuva painottuu viestinnän tehtäviin; vastuisiin lukeutuvat

  • monipuolinen sisällöntuotanto instituutin verkkosivuille ja sosiaalisen median kanaviin, sekä
  • kuukausittain ilmestyvän uutiskirjeen toimittaminen.

Lisäksi harjoittelija osallistuu instituutin päivittäiseen toimintaan;

  • toimistotehtäviin,
  • instituutin residenssi- ja liikkuvuusohjelmien ylläpitoon ja
  • sisältöhankkeitten suunnitteluun ja toteutukseen.

Tehtävät määrittyvät instituutissa harjoittelujakson aikaan meneillään olevien projektien tuotantovaiheiden sekä kunkin harjoittelijan vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Harjoittelun tavoitteena on myös tutustua laajasti New Yorkin taidekenttään.

Valintakriteerit

Harjoittelijan tehtävät edellyttävät visuaalisen kulttuurin tuntemusta sekä alalle suuntautumista.

Hakijalta edellytetään

  • vahvoja viestinnällisiä valmiuksia
  • sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista ilmaisua
  • oma-aloitteisuutta
  • kykyä itsenäiseen työskentelyyn
  • positiivista asennetta

Nykytaiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin tuntemus sekä aiempi kansainvälinen kokemus lasketaan eduksi.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti taideaineiden, arts/design managementin tai kulttuurituotannon vastavalmistunutta tai opintojensa loppuvaiheessa olevaa korkeakouluopiskelijaa tai visuaalisille aloille suuntautunutta viestinnän opiskelijaa.

Apuraha

1100 euroa/kk.

Instituutti avustaa harjoittelijaa elinkustannuksissa noin 300 dollaria / harjoittelukuukausi.

Lisäksi instituutti korvaa harjoittelijalle viisumin hankkimisesta koituvat kulut sekä kuukausittaisen metrokortin.

Viikkotyöaika on 37,50 tuntia, ja harjoittelijalle kertyy kaksi vapaapäivää jokaiselta harjoittelukuukaudelta. Vapaapäiviä ovat myös amerikkalaiset kansalliset pyhäpäivät.

Työskentelykieli

suomi ja englanti (CV ja hakemuskirje englanniksi)

Asunto

Instituutti auttaa asumisjärjestelyissä.

Lisätietoja

Lue lisää instituutista osoitteessa http://fciny.org

Verkkosivuiltamme löydät myös linkit sosiaalisen median kanaviimme sekä voit tilata uutiskirjeemme.