Kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2019

Finsk-norsk kulturinstitutt, Oslo, Norja

Ohjelma

Suomen tiede- ja kulttuuri-instituutit

Harjoittelupaikka

Finsk-norsk kulturinstitutt, Oslo, Norja

Harjoitteluaika

12.8.2019-12.6.2020

Työtehtävät

Suomalais-norjalaisen kulttuuri-instituutin toiminnan tavoitteena on vahvistaa Suomen ja Norjan välistä yhteistyötä kulttuuri- ja yhteiskuntaelämän alueilla sekä lisätä tietoa Suomen kulttuurielämästä Norjassa ja Norjan kulttuurielämästä Suomessa. Kulttuuri-instituutti pyrkii vahvistamaan ja kehittämään yhteistyöverkostoja Suomen ja Norjan kulttuurialan toimijoiden välillä.

Kulttuuri-instituutin toiminta perustuu yhteistyöhön ja projektit toteutetaan aina paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Kuvataide, muotoilu, arkkitehtuuri, elokuva, musiikki, kirjallisuus ja näyttämötaiteet ovat esillä instituutin toiminnassa. Yhteistyö norjalaisten festivaalien kanssa kuuluu myös instituutin toimintaan.

Harjoittelijan työtehtäviin kuuluu mm.

  • Osallistuminen tapahtumatuotantoon ja ohjelmasuunnitteluun sekä läsnäolo tilaisuuksissa
  • Tiedottaminen ja sisällöntuottaminen uutiskirjeisiin, websivuille ja sosiaalisiin medioihin jne.yhdessä instituutin kulttuurituottajan kanssa
  • Kokouksiin osallistuminen
  • Yhteydenpito yhteistyökumppaneihin
  • Vierailijoiden matkojen ja majoitusten varaaminen
  • Kävijätilaston pitäminen
  • Sähköpostilistojen ylläpito
  • Erilaiset toimistotehtävät
  • Tiedusteluihin vastaaminen

Valintakriteerit

Harjoittelijaksi haetaan loppuvaiheessa olevaa tai vastavalmistunutta viestinnän, kulttuurituotannon tai humanistisen alan opiskelijaa.

Harjoittelijalta odotetaan kiinnostusta kulttuurivaihtoon ja Norjan kulttuurielämään.

Suomen kulttuuri- ja taidealan tuntemus ja kokemus viestinnästä lasketaan eduksi.

Toivomme harjoittelijalta myös monipuolisia tietokoneenkäyttövalmiuksia (Office-paketti, Photoshop, InDesign, Joomla. MailChimp jne.).

Harjoittelijan tulee olla vastuuntuntoinen, itsenäiseen työskentelyyn pystyvä, luovasti ja positiivisesti ajatteleva, joustava, stressitilanteita sietävä sekä valmis tarttumaan erilaisiin työtehtäviin.

Vahva ruotsin tai norjan kielen taito on välttämätön.

Apuraha

1200 euroa/kk

Kulttuuri-instituutti maksaa harjoittelijalle asumistukea NOK 2500/ kk.

Työskentelykieli

ruotsi, norja ja suomi (CV ja hakukirje ruotsiksi tai norjaksi)

Asunto

Harjoittelija hankkii asunnon itse. Kulttuuri-instituutti antaa vinkkejä asunnon hankkimiseen.

Kulttuuri-instituutti maksaa harjoittelijalle asumistukea NOK 2500/ kk.

Lisätietoja

www.finno.no

Oslo on monelle tuntematon pohjoismainen pääkaupunki, joka usein yllättää harjoittelijan positiivisesti: Kaupunki tarjoaa mm. monipuolista kulttuurielämää ja loistavat mahdollisuudet liikunnan ja luontoretkeilyn harrastamiseen.

Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti on pieni, vireä instituutti, jonka toimialue kattaa koko Norjan ja joka on saavuttanut aseman kiinnostavana ja luotettavana yhteistyökumppanina norjalaisten kulttuurialan toimijoiden parissa. Harjoittelijan työpanos on pienen kulttuuri-instituutin toiminnalle erittäin tärkeää. Harjoittelu tarjoaa monipuolista kokemusta kulttuurivaihdosta ja yhteistyöstä, ja antaa yleiskuvan niin Suomen kuin Norjan taiteen ja kulttuurin kentästä sekä kulttuuritapahtumien tuottamisesta. Teemme tiivistä yhteistyötä Suomen suurlähetystön kanssa, jossa on myös korkeakouluharjoitteiljoita.

Oslosta löytyy myös suomalaisyhteisöjä kuten Oslon Suomi-seura ja Norjalais-suomalainen yhdistys.